«

»

jan 29 2020

Niekoľko poznámok ku SOS rekontre

Za posledný rok som si všimol niekoľko rozdaní, ktoré skončili tragicky po použití tzv. SOS rekontry. Skúsim teraz klasifikovať príčiny, pre ktoré sa tak stalo a navrhnúť niektoré jednoduché body majúce za cieľ zabrániť takýmto licitačným tragédiám.

Začneme definíciou SOS rekontry: ak je náš čiastočný záväzok (v drvivej väčšine v nejakej farbe, zriedkavo beztromfový) trestne kontrovaný, tak rekontra je SOS.

Hneď si urobme skúšku správnosti:

Je táto rekontra SOS? Nie je, lebo RHO kontroval informačne. Nie sme teda v situácii trestne kontrovaného čiastočného záväzku. Tu rekontra hovorí, že RHO vstúpil do licitácie v nevhodnú chvíľu, že naša linka má bodovú prevahu a teda sa chystá súpera trestne kontrovať.

Výraz trestne kontrovaný zahrňuje aj veľmi frekventovanú situáciu, že záväzok bol kontrovaný informačne, avšak bol trestne zapasovaný. Vzorový príklad:

S kontroval informačne, N informačnú kontru svojím pasom zmenil na trestnú kontru. E sa rekontrou pokúša nájsť lepší záväzok. SOS rekontra partnera žiada, aby licitoval novú farbu.

Mierne modifikovaný príklad:

Tentoraz E rekontruje s úmyslom licitovať 2♦ po partnerových 2♣ a tak ukázať možnosť hrať kárový alebo srdcový záväzok. Ako vidieť, SOS rekontra sa používa s misfitom v licitovanej farbe a dvoj alebo trojfarebnou rozlohou, pričom pri dvojfarebnej rozlohe a misfite v ďalšej licitovanej farbe hráč siahne k opätovnemu licitu s cieľom ukázať dvojfarebný list.

Pár slov o tom, prečo sa rekontra v tejto situácii používa ako žiadosť o licitovanie novej farby: pokladá sa za najvhodnejšie použitie rekontry v takomto slede. Dôvody ukážem formou dôkazu sporom: ak si myslíme, že naša karta je vhodná pre splnenie kontrovaného záväzku, tak pasujeme na základe názoru, že takto veľmi pravdepodobne dosiahneme dobrý výsledok. Ak by sme rekontrovali silovo, tak by sme

a/ súperov upozornili, že majú hrať iný záväzok.

b/ predpokladali, že súperi trestne kontrujú záväzok, ktorý splníme. Aj keby sa tak stalo – a občas sa stane, tak to súperom netreba dať na známosť.

Je v zásade ľahké si zapamätať, že rekontra na čiastočný a trestne kontrovaný záväzok je SOS. Čo nie je ľahké, je identifikovať situácie, kedy takúto kontru použiť a čo urobiť, ak sa rekontra použije.

Pozrime sa na niekoľko príkladov z praxe našich hráčov, ktoré to potvrdzujú.

Príklad 1.

Na ME juniorov 2019 v zápase s Nórskom sa náš pár hrajúci na EW dostal vďaka nedorozumeniu do záväzku 2NT, ktorý súperi okontrovali. Asi obom hráčom svitlo, že je zle a tak sa jeden z nich pokúsil situáciu zachrániť rekontrou. Nie je jasné, či partner rekontru ako SOS pochopil, ale zo záväzku neuhol, lebo lepší záväzok po ruke podľa neho proste nebol. Výsledok bol 3 pády za 1000 a strata 13 impov. 2NT sa dajú padnúť len 2 krát, ale ku zohrávke asi prispel aj tlak zo zlého záväzku. Bez rekontry sa dalo zo záväzku vykorčuľovať s prijateľnou stratou a bez zapasovanej rekontry by to bolo tiež lepšie, aj 3 piky sú za 500.

Príklad 2:

Na ME seniorov 2019 sa náš pár hrajúci na EW dostal do záväzku 1káro s rekontrou. S otvoril 1♣. EW hrali špeciálnu obranu, podľa ktorej kontra ukazuje kára a jednofarebný list, kým zásah 1♠ ukazuje kára a inú farbu. W zvolil kontru, nasledovala rekontra a po dvoch pasoch W zalicitoval 1♦. N trestne kontroval a prišli dva pasy. W situáciu vyhodnotil, že je zle a zalicitoval SOS rekontru. To by bola v štandardnej licitácii dobrá a skoro automatická hláška. Ale teraz, keď W jednou hláškou najprv ohlásil jednofarebný list a následne sám volal po svojej záchrane v iných farbách, E rekontru zapasoval s ilúziou, že partner má záväzok v hrsti a tak skutočne zle bolo až teraz. Výsledok boli 3 rekontrované pády. Zapísaných 1600 bolo výnimočné číslo z ničoho v porovnaní z ostatnými stolmi a strata 14 impov.

Príklad 3:

V nedávno hranom zápase druhej českej ligy sa slovenský pár hrajúci na linke EW dostal do naozaj ťažko predstaviteľného záväzku 3piky s rekontrou. Netuším, ako sa to stalo, nechcel som sa pýtať. Možností je neúrekom, ponúka sa napríklad hypotéza, že E otvoril 2 piky, W skúsil 3 trefy, E 3kára, atď., až prišli 3piky, trestná kontra a rekontra. Či E vedel, že je to SOS, ak partner licitoval ako grécky magnát, je sporné, ale mohol tušiť, že čosi nie je v poriadku. Hrať 3 piky s rekontrou v rozdaní, kde súperi plnia 4 piky, nebolo určite príjemné. E padol za 2800 a stálo to 20 impov

Príklad 4:

V tréningovom rozdaní hranom na BBO otvoril S 2 trefy a po prepasovanom zásahu 2srdcia dal informačnú kontru, ktorú N trestne zapasoval. E siahol po SOS rekontre. W logicky nepasoval, ale ušiel na kontrované 3 trefy. Tie sa ale už prepasovali a aj keď obrana síce zašantročila jeden zdvih, aj tak to bolo mínus 5 za 1100. V čom bola chyba tentoraz?

Všetky rozdania majú čosi spoločné. Kontrovaná linka vie alebo skoro iste vie, že je v zlom záväzku, ale napriek tomu v ňom zostane. Príčiny sú dve, obe sú neracionálne. Platí, že ak je to zlý záväzok, tak zostať v rekontre z neho robí záväzok výrazne horší až debaklový. Preto nie je skoro nikdy dobré zostať v SOS rekontrovanom čiastočnom záväzku, ktorý bol predtým trestne kontrovaný. V praxi si môžete skoro nikdy upravit na nikdy a budete v pohode.

Kedy je ale možné v ňom zostať? Nuž snáď len vtedy, keď je počet pádov maximálne jedna, čiže hlavný hráč má prakticky temer dostatok zdvihov. Aj vtedy to nemusí skončiť dobre, lebo ak súperi trestne kontrujú a my máme pekný list, tak možno očakávať zlé až extrémne zlé rozlohy a niektoré naše „isté“ zdvihy sa ľahko rozplynú v hmle. Druhou príčinou je viera v akýsi  bridžový zázrak. Základom je ilúzia, že súperi sa pomýlili, že možno partner je silný a podobné neopodstatnené predstavy. Často zaznie aj argument, že je to jedno, lebo však aj tak v tom rozdaní veľmi stratíme. Mnoho razy však stratu možno znížiť o tretinu či polovicu, niekedy – aj keď zriedkavo, môže viesť zmena záväzku dokonca ku zisku. V príklade 4 môže East povedať 2piky, ktoré padne len za 300, pokiaľ by bol kontrovaný, čo nie je pravdepodobné – ale nie je vylúčené, lebo protilinka môže prepadnúť akejsi poľovačke na súpera. Ak sa však East už dal zlákať vidinou SOS rekontry, tak by nemal zastať na pol ceste a po 3 trefoch dôsledne pokračovať v licitácii ďalej ešte jednou rekontrou alebo 3 kárami. Oba záväzky na treťom stupni, kárový či pikový, sú stále lepšie ako 3 trefy.

Skúsim zhrnúť:

  1. SOS rekontra je dobrá licitačná zbraň, ktorá môže minimalizovať straty na našej linke nájdením lepšieho záväzku ako je súpermi prvý z kontrovaných záväzkov
  2. Je veľkým rizikom až neprijateľným hazardom/nezodpovednosťou zostať v rekontrovanom záväzku. SOS rekontra v podstate prikazuje partnerovi, aby si vybral iný záväzok ako je rekontrovaný
  3. SOS rekontru treba hrať dôsledne, nezostať na pol ceste, ale dolicitovať rozdanie do niektorej z reálne hrateľných farieb
  4. Nie každý dvojfarebný list je vhodný na SOS rekontru. Často je lepšie vybrať vlastnú dlhšiu a silnejšiu farbu ako rekontrovať (trefy v príklade 2, piky v príklade 4).

Napísal: Edo Velecký


Celkom prečítané 160 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments