«

»

máj 23 2018

Náhrada nákladov pre organizátorov druholigových sústredení SBL

Predsedníctvo SBZ rozhodlo, že počnúc súťažným ročníkom 2018:

  1. SBZ preplatí pre organizátora/organizátorov druholigového sústredenia SBL nutné náklady spojené s organizáciou sústredenia, t.j. náklady na prenájom miestnosti, náklady na účasť/dopravu vedúceho, ap. (4x ZA – JF, PH, MŠ, EV; 1x PROTI – PB).
  2. SBZ preplatí všetky náklady pre organizátora/organizátorov, v súlade s predchádzajúcim bodom, vo výške predložených riadnych účtovných dokladov (3x ZA – JF, PH, EV; 2x za pomerné krátenie do výšky celkového vložného v prísl. konferencii – PB, MŠ)
  3. SBZ preplatí Viliamovi Krušpánovi náklady, ktoré v roku 2017 objektívne vynaložil na prenájom hracích priestorov v Trenčíne, kde sa na jar a na jeseň konali druholigové sústredenia západnej konferencie SBL (4x ZA – PB, JF, PH, EV; 1x ZDRZAL SA – MŠ).

Predsedníctvo SBZ si naďalej vyhradzuje právo posúdiť primeranosť takýchto nákladov.


Celkom prečítané 107 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments