Zväzové dokumenty Tlačiť E-mail

Zoznam dokumentov SBZ 

Stanovy SBZ
Bridžové pravidlá
Klasifikačný poriadok
Disciplinárny poriadok
Súťažný poriadok (+cc, alert, vp)
 
Dohoda medzi ČBS a SBZ
 
Propozície SBL
Propozície iných súťaží
 
Disciplinárne rozhodnutia
Rozhodnutia kontrolnej komisie
 
Konvenčné karty
Tabuľka majstrovských bodov
Nová škála VP
Odvolací formulár jury
 
Súpisky SBL
Registrácie do súťaží


Legenda


Stránka základnych dokumentov obsahuje odkazy na všetky právne významné dokumenty SBZ a zároveň aj na niektoré praktické podklady. Cieľom (rekonštrukcie) stránky je sústrediť tieto dôležité informácie na jednom mieste.

Stránka obsahuje odkazy aj na dokumenty, ktoré už nie sú platné a boli nahradené novelizovanými zneniami. Pri odkazoch na konkrétny dokument pritom platí, že najvyššie v zozname sa nachádza platná verzia, kým pod ňou sa nachádzajú už neplatné verzie.

Toto je úvodná časť stránky, na ktorej sú zobrazované dokumenty zoradené do tabuľky, v ktorej existuje niekoľko voľných miest slúžiacich ako oddeľovač významovo rôznych skupín. Menovité odkazy z úvodnej stránky predstavujú obsah nasledujúcich stránok. Na týchto sekundárnych stránkach odkaz "text" referuje na webovú formu príslušného dokumentu. Odkaz "download" ukazuje na originálny tvar dokumentu. Ak sa v príslušnom riadku odkaz "text" nenachádza, tak vytvorenie webovej formy originálneho dokumentu je problematické a bolo od neho z praktických dôvodov upustené. Odkaz "text" je väčšinou generovaný automatickými programovými prostriedkami a nemusí exaktne zodpovedať originálnej forme dokumentu (grafické znaky kariet, niektoré tabuľky). V prípade rozdielu treba odkaz "text" pokladať za informatívny, odkaz "download" za oficiálny.

U väčšiny dokumentov nie je uvádzaný presný dátum ich vytvorenia (ale môže sa nachádzať priamo v texte dokumentu). Zistenie a uvedenie presného dátumu vzniku každého dokumentu by bola náročná činnosť s občas nejednoznačným výsledkom a preto od nej administrátor upustil.

Stránka základnych dokumentov je hierarchicky organizovaná. Stránka pre funkciu "download" používa dokumenty prístupné aj pomocou príkazu Sťahuj z "vodorovného menu". Príkaz Sťahuj umožňuje priamy prístup naraz ku všetkým dokumentom SBZ, čo samozrejme na prvý pohľad pôsobí ale mierne chaoticky. Administrátor doporučuje preto používať prehľadnejšiu štruktúru tejto stránky (mimochodom, tento popis je asi komplikovanejší ako jednoduché intuitívne presledovanie obsahu tejto stránky ).


 

Nemáte oprávnenie pridať komentár.