Články
Odborné články o licitácii alebo technike hry, popularizačné články, bridžové rôznosti, lampáreň, atď...