Bridžové miniatúry
  • Zohrávka  ( 404 položiek )
    V tejto kategórii budeme uverejňovať jednoduché, ale zaujímavé a podľa nášho názoru pre každého vhodné zohrávkové problémy (občas dotyčné rozdanie môže zasahovať aj medzi obranné problémy, niekedy je ťažké nájsť exaktné rozdelenie, takže prosíme o toleranciu v tomto smere ) a aj ich riešenia.

  • Obrana  ( 112 položiek )
    V tejto kategórii budeme uverejňovať jednoduché, ale zaujímavé a podľa nášho názoru pre každého vhodné obranné problémy (občas dotyčné rozdanie môže zasahovať aj medzi zohrávkové problémy, niekedy je ťažké nájsť exaktné rozdelenie, takže prosíme o toleranciu v tomto smere ) a aj ich riešenia.

  • Licitačné systémy  ( 22 položiek )
    Kategória Licitačné systémy bude obsahovať licitačné systémy niektorých slovenských hráčov, konvenčné karty reprezentantov, niektoré zaujímavé konvencie, atď... v súhrne proste materiál, ktorý Vám môže pomôcť pri zlepšovaní Vášho licitačného systému. Obsah kategórie Licitačné systémy vzhľadom na veľkosť niektorých materiálov bude v zrejmom rozpore z nadradeným názvom Bridžové miniatúry, ale jeho zaradenie do tejto sekcie je kompromisom voči požiadavkám žiadajúcim čo najmenšie ovládacie menu nášho webu.

  • Video  ( 1 položiek )