«

»

júl 17 2017

Mimoriadna konferencia SBZ

POZVÁNKA

Predsedníctvo SBZ v súlade s článkom 6 stanov SBZ zvoláva mimoriadnu konferenciu SBZ. Konferencia sa bude konať v priestoroch Prírodovednej fakulty UPJŠ, Jesenná 5, 074 11 Košice 21.júla 2017 o 16,00 hod.

Stanovy, ktoré sme schválili dňa 18.8.2016 v Danišovciach v súlade so zákonom o športe 440/2015 Ministerstvo školstva a telovýchovy cestou hlavného kontrolóra športu uložilo doplniť. Stanovy sú na stránke SBZ aj s doplnením pre potreby ministerstva. Ak chceme požadovať finančné prostriedky pre SBZ, musíme akceptovať pripomienky hlavného kontrolóra športu ministerstva a upraviť stanovy.

Predsedníctvo SBZ navrhuje tento program konferencie:
  1. Zahájenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  3. Schválenie rokovacieho poriadku
  4. Opätovné doplnenie a schválenie stanov
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
  7. Záver

Predsedníctvo chce požiadať predsedov klubov a delegátov za členov bez klubovej príslušnosti o ústretovosť včasným zaslaním zoznamov delegátov. Pripomíname, že delegátov na konferenciu môžu určiť kluby podľa kľúča uvedeného v stanovách, alebo sa ním stane člen, ktorý získa súhlas piatich riadnych členov bez klubovej príslušnosti. Zoznam delegátov žiadame zaslať na mailovú adresu generálneho sekretára SBZ, hindos.om3wdf@gmail.com. Delegáti , ktorí získali mandát bez klubovej príslušnosti, majú zaslať oznam generálnemu sekretárovi s piatimi menami členov SBZ a ich podpismi. Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých členov SBZ.

Predsedníctvo SBZ

Celkom prečítané 251 krát.

4 pings

Pridaj komentár