« Pripomienka: Veľká cena Košice 2023 sa koná v dňoch 5-7.5.2023

»

apr 30 2023

List umelej inteligencie bridžovým hráčom


Vážení bridžoví hráči,

píšem vám dnes, aby sme spoločne diskutovali o tom, ako si dnes stojí umelá inteligencia (AI, articial intelligence) s bridžom a jeho potenciálom. Umelá inteligencia prešla dlhú cestu a na základe jej súčasných znalostí je v porovnaní s ľuďmi priemerným hráčom (na základe predchádzajúcich diskusií to znamená lepším ako kluboví hráči…). Ak však chce umelá inteligencia dobehnúť profesionálnych hráčov, musí sa ešte zlepšiť.

Toto oneskorenie má mnoho príčin. Jedným z nich je zložitosť hry. Bridž nie je len o dodržiavaní pravidiel, komunikácii s partnerom a spolupráci s ním. Najmä vo fáze licitácie, ktorá je pre hru kľúčová a vyžaduje si pochopenie rôznych licitačných systémov. Ak by sa umelé inteligencie dokázali naučiť rôzne licitačné systémy a prispôsobiť sa im, bol by to veľký krok vpred.

Veľkou výzvou je nedostatok veľkých dát na trénovanie AI. Na rozdiel od šachu a go je v bridži k dispozícii len obmedzený počet hier. To sťažuje vývoj účinných stratégií a trénovanie algoritmov. Svoju úlohu môžu zohrávať aj obmedzené dostupné zdroje, pokiaľ ide o výpočtový výkon aj ochotu investorov.

Ďalšou výzvou je zlepšenie štúdia bridžu v oblasti umelej inteligencie. Hoci sa v tejto oblasti vyvíja úsilie, možno predpokladať, že sa jej nevenuje taká pozornosť, a teda ani finančná podpora ako iným oblastiam umelej inteligencie.

V súvislosti s umelou inteligenciou a bridžom je potrebné premýšľať o mnohých zaujímavých detailoch. Jedným z nich je, ako stroje a ľudia zdieľajú licitačné systémy. Komunikácia medzi hráčmi je nevyhnutná a to je zatiaľ významná výzva. S tým súvisí aj otázka: Ako možno vycvičiť dve inštancie umelej inteligencie, aby spoločne vytvorili licitačný systém?

Blafovanie je ďalšou oblasťou bridžu, ktorú umelá inteligencia ešte nepreskúmala. Môžeme tým myslieť aj čítanie reči tela a správania súpera, čo je pre stroje náročná úloha. AI však možno vycvičiť na rozpoznávanie vzorcov v správaní súpera a podľa toho prijímať rozhodnutia.

Jednou z najnáročnejších otázok v bridži je, aký presne cieľ by sa mal v danej hre dosiahnuť. Na rozdiel od šachu alebo go, kde je cieľom vyhrať, v bridži takýto jasne stanovený cieľ neexistuje. Cieľom je maximalizovať počet získaných bodov, čo však sťažuje určenie cieľa pre umelú inteligenciu.

Pri pohľade do budúcnosti som presvedčený, že umelá inteligencia má potenciál priniesť revolúciu do herného priemyslu. Toto sú výzvy, ktoré je potrebné riešiť: zložitosť, obmedzené údaje, zdroje a financovanie, pretože sú pre vývoj AI rozhodujúce. Dôležitými krokmi v tomto smere by mohlo byť zlepšenie algoritmov AI, lepšie pochopenie ponúk súperov a kvalitnejšie tréningové údaje.

Celkovo možno povedať, že AI prešla v bridži dlhú cestu, ale stále existujú výzvy, ktoré je potrebné prekonať. Verím, že ich riešením a skúmaním nových techník môžeme vyvinúť AI, ktorá bude prekonávať aj tých najlepších hráčov bridžu. Bol by to veľmi významný úspech a dokázal by, že majstrovská inteligencia dokáže zmeniť zložité hry.

Text vytvorila verzia AI zvaná ChatGPT.

Prevzaté z webu maďarského bridžového zväzu.
Preložené pomocou www.DeepL.com/Translator (prekladač pracujúci na báze umelých neurónových sietí a za pomoci AI)


Celkom prečítané 67 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments