«

»

aug 30 2023

Konferencia SBZ 2023


Predsedníctvo SBZ v súlade s článkom 6 stanov zvoláva konferenciu SBZ. Konferencia sa bude konať v sobotu, 23. septembra 2023 v priestoroch hotela Satel v Poprade, Mnoheľova 825. Presný začiatok konferencie bude oznámený po skončení prvého kola párovej súťaže počas prebiehajúcich Medzinárodných majstrovstiev Slovenska.

Predsedníctvo SBZ navrhuje nasledovný program konferencie:

1. Zahájenie
2. Voľba mandátnej a návrhovej komisie
3. Schválenie programu konferencie
4. Správa o činnosti SBZ za uplynulé obdobie
5. Správa o finančnom hospodárení SBZ za rok 2022 a prvý polrok 2023
6. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2022 a prvý polrok 2023
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Predsedníctvo SBZ chce požiadať predsedov klubov a delegátov za členov bez klubovej príslušnosti o ústretovosť včasným zaslaním zoznamov delegátov za účelom hladkého zaistenia priebehu konferencie a kontroly prítomnosti delegátov. Pripomíname, že delegátov na konferenciu môžu určiť kluby podľa kľúča uvedeného v stanovách alebo sa ním stane člen, ktorý získal súhlas piatich riadnych členov bez klubovej príslušnosti. Žiadame predsedov klubov a delegátov, ktorí sú bez príslušnosti klubu a budú mať mandát 5 členov SBZ, aby zaslali zoznam delegátov na mailovú adresu sbz@bridgeclub.sk.

Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých členov SBZ,

Napísal: P. Belčák

Celkom prečítané 118 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments