«

»

mar 26 2017

K téme platenia členských príspevkov

Po jarnej konferencii ligy bolo zistené, že dvaja hráči z juniorskej reprezentácie U26 neuhradili členský príspevok. Tento postup pokladám za nepochopiteľný u každého ligového hráča, avšak u reprezentantov špeciálne, nech už sú akejkoľvek kategórie.

Za nepochopiteľné pokladám ako je možné zanedbať takúto elementárnu povinnosť, pričom u juniorov ide o poplatok vo výške 5 euro a neplnenie tejto povinnosti stránka súpisiek exaktne ukazuje (hráči medzičasom členské po výzve gen. sekretára SBZ uhradili) a je vytvorená práve preto, aby sa táto povinnosť dala jednoducho skontrolovať napríklad aj kapitánmi družstiev. Naviac, táto situácia s neplatením členského je nová a v nejakej forme sa opakuje každoročne. Je na čase s týmto neporiadkom skončiť.

Ako dlhoročný hrajúci kapitán reprezentácie veľmi dobre viem, koľko práce a úsilia musí vynaložiť zväz, aby zohnal finančné zdroje na vyslanie reprezentantov na medzinárodnú súťaž. Preto za neakceptovateľné pokladám, ak hociktorého reprezentanta, ktorý je zvyčajne príjemcom neporovnateľne vyššej finančnej dotácie zo stránky zväzu ako je spomínané členské, treba na jeho povinnosť osobitne upozorňovať. Prístup SBZ ku reprezentantom a prístup takýchto reprezentantov k SBZ je tak v ostrom nepomere. Nebolo by problémom dostať tento prístup zo strany SBZ do “rovnováhy”, napríklad znížením finančného príspevku pre previnilcov alebo pre celé družstvo (lebo zodpovednosť nesie aj kapitán príslušného ligového družstva) a zaznel aj takýto návrh, ale napokon p-sbz tento postup neprijalo. Osobne budem presadzovať primerané metódy, ktoré nás zbavia potreby doprosovať sa u ktoréhokoľvek neplatiča členského, aby splnili svoju povinnosť ukazujúcu ich vzťah su nášmu bridžovému zväzu. Cieľom bude nastaviť systém platby členského tak, aby boli exaktne – a to finančne – trestaní konkrétni neplatiči. Prípadné námety na postup v takýchto prípadoch od členov SBZ ako aj poznámky ku tejto téme rád uvítam asi nielen ja, ale aj ostatní členovia p-sbz.

Napísal Eduard Velecký. Text odzrkadľuje osobný názor autora. [fb_button]

Celkom prečítané 145 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments