«

»

jan 11 2018

Justícia hraje betla II

Dňa 10. januára 2018 obdržala európska bridžová federácia (EBL) rozsudok Športového arbitrážneho súdu (ďalej CAS) vo veci odvolania sa “taliansko-monackého” páru Fantoni-Nunes proti rozsudku disciplinárnej komisie EBL, o ktorom sme informovali tu.

Dotyčný súd rozhoduje o sporných udalostiach v jednotlivých športových disciplínach. Väčšina jeho prípadov sa týka diskvalifikácií pri dopingových prípadoch, verifikácie pohlavia športovca alebo komplikovaných kompetenčných sporov. Odvolanie sa voči diskvalifikácií športovcov z dôvodu obvinenia z podvodu patrí samozrejme tiež do jeho kompetencie.

CAS v prípade Fantoni-Nunes proti EBL rozhodol v neprospech EBL. Zrušil rozhodnutie disciplinárnej komisie EBL a odsúdil EBL na náhradu trov súdneho konania. Zrušenie rozhodnutia disciplinárnej komisie zdôvodnil nedostatočnými dôkazmi o vine páru Fantoni-Nunes. CAS síce zdôraznil, že to neznamená, že nepodvádzali, ale v konečnom dôsledku to znamená, že sú stále nevinní. Následným krokom bude asi žaloba páru Fantoni-Nunes o náhradu škôd, ktoré utrpeli rozhodnutím disciplinárnej komisie EBL.

V tejto súvislosti je pozoruhodných viac bodov. Predovšetkým zaráža skutočnosť, že v krátkej dobe ide tretie rozhodnutie súdov v prospech hráčov, ktorých národné alebo medzinárodné bridžové inštitúcie uznali vinných z podvádzania. O tomto trende som sa už zmienil v článku Justícia hraje betla , kde sa píše o podobnom rozhodnutí nemeckého civilného súdu proti nemeckej bridžovej federácii a rozhodnutí tureckého športového odvolacieho súdu proti tureckej bridžovej federácii. V krátkej dobe teda ide o tretí rozsudok, v ktorom sa odborne (myslené z hľadiska bridžu) nepochybne menej kvalifikované súdy stavajú proti rozhodnutiu riadiaceho odborného orgánu. Samozrejme, môže sa stať, že aj takýto odborný orgán pochybí, je však každopádne prekvapujúce, ak sa to opakuje v takých dôležitých prípadoch, pričom najmenej jeden z nich je pokladané za nesporný, o druhých dvoch existuje u bridžovej verejnosti vysoko nadpriemerné presvedčenie o vine.

Za takýchto okolností stojí bežný hráč pred náročnou voľbou komu veriť. Môže napríklad zvažovať, či nepodľahol kampani voči dotyčným hráčom (takáto kampaň na sociálnych sieťach nepochybne existovala) alebo či súdy v rámci tzv. súdneho aktivizmu pri rušení rozsudkov nehľadajú nedostatky vo formálnych záležitostiach daných prípadov a neuprednostňujú ich pred odborným pohľadom, neraz dokonca aj pred tzv. zdravým rozumom.

Ohľadom rozhodnutia sa rozvinula bohatá diskusia na webe bridgewinners. Pripomínam, že tento web hral dôležitú úlohu pri najznámejších podvodníckych kauzách, nakoľko na ňom boli uverejnené prvé podozrenia z podvodov a tu bola špecifikovaná metodika pre ich usvedčenie a následne uverejnené aj viaceré dôkazy. Na tieto výsledky potom nepochybne naviazala práca odborných komisií bridžových federácií. V diskusii sa vyskytli nasledovné názory:

  • bridž nie je šport, nemal by byť členom športových federácií, rozhodoval by potom o svojich záležitostiach sám a potom by nemohol nastať takýto prípad
  • členstvo bridžu v športových federáciách hre pomáha, lebo takto sa bridž dostane ku štátnej podpore a vyššej verejnej publicite
  • posudzovanie tohto prípadu je predčasné, nakoľko nie je známy rozsudok v plnom rozsahu (to je pravda, ale zároveň platí, že neskôr sa tomu verejnosť nebude tak venovať ako teraz, slogan “vyslovíme sa až po znalosti všetkých informácií” napríklad na Slovensku v praxi znamená, že vec kopneme od koberec)
  • ak sa oslobodení hráči objavia na súťažiach, tak to môže viesť ku škandálnym situáciám, nakoľko veľa hráčov bridžu si potrpí etickú stránku hry a účasť takýchto hráčov, ktorých pokladajú za podvodníkov oslobodených súdom, dotyčným poriadne strpčia.

Ešte dodám, že situácia ohľadom súdnych rozhodnutí naozaj nemusí byť pre každého prehľadná. Ak tému pojmeme trochu pikantne (či bulvárovo, vyberte si…), tak nedávno Európsky súd v podstate rozhodol, že bridž nie je šport, teraz najvyšší odvolací športový súd v podstate rozhodol, že bridžisti nerozumejú vlastnej hre ani toľko, že spravodlivosť treba hľadať u tých, ktorí bridž nevideli ani z rýchlika. Tak však vyzerá dnešný svet a zorientovať sa v ňom je stále komplikovanejšie.

Napísal: Edo Velecký

[fb_button]


Celkom prečítané 191 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments