«

»

sep 25 2019

Jozef Gajdoš je novým generálnym sekretárom SBZ

Po tom, čo sa začiatkom mesiaca Peter Hora vzdal funkcie generálneho sekretára SBZ ako aj člena P-SBZ, som ako prezident SBZ v zmysle stanov SBZ, čl. 8, bod 4, oslovil predsedov všetkých registrovaných klubov a požiadal ich o zvolenie generálneho sekretára a člena P-SBZ tak, aby bola splnená podmienka minimálneho zloženia P-SBZ určená stanovami, čl. 8, bod 1.

 

Predsedovia klubov predložili kandidátov a na základe ich hlasovania bol novým generálnym sekretárom a zároveň členom P-SBZ zvolený Jozef Gajdoš. Jeho mandát vo funkcii platí do najbližšej konferencie SBZ.

 

Na tomto mieste sa v mene celého P-SBZ chcem ešte raz poďakovať Petrovi Horovi za odvedenú prácu, za všetky dobre nápady, s ktorými počas viacročného pôsobenia v P-SBZ prišiel a za aktívnu propagáciu hodnôt, bridžových aj osobných, ktorými sa v živote riadi. Zároveň želám Jozefovi Gajdošovi, aby napriek svojmu časovo výrazne okresanému mandátu dokázal, že predsedovia našich klubov mali pri jeho voľbe šťastnú ruku.

 

Peter Belčák

Prezident SBZ


Celkom prečítané 215 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

:), hádam sekretárom, nie sekretátom