Informačný systém SBZ (IS SBZ)

Údaje za rok 2017
 
Názov dokumentu Komentár Dátum
Výročná správa SBZ Bude uverejnená pred septembrovou konferenciou
Stanovy SBZ Stanovy schválené na mimoriadnej konferencii SBZ 14.8.2017
Register fyzických osôb SBZ Na upresnení registra FO SBZ (excel) sa pracuje 14.8.2017
Register právnických osôb SBZ Na upresnení registra PO SBZ (excel) sa pracuje 15.8.2017
Zoznam talentovaných športovcov 5.9.2017
Podnety kontrolnej komisie V roku 2017 nebol podaný žiaden podnet 15.8.2017
Rozhodnutia disciplinárnej komisie v roku 2017 komisia neriešila žiaden podnet 15.8.2017
Rozhodnutia sporovej komisie V roku 2017 komisia neriešila žiaden podnet 15.8.2017
Kandidáti na volené funkcie Volebná konferencia bude v roku 2018 15.8.2017
Sponzorské zmluvy SBZ nemá v roku 2017 uzavretú žiadnu zmluvu o sponzorstve 18.8.2017
Informácia o spôsobe použitia štátneho príspevku 5.9.2017
Zápisy zo zasadnutí predsedníctva 18.8.2017
Mimoriadna konferencia SBZ 21.7.2017
Informácia o zvolaní konferencie 16.8.2017
Zápisnica a prezenčná listina 16.8.2017
Riadna konferencia SBZ 30.9.2017
Informácia o zvolaní konferencie 5.9.2017


<
Údaje za rok 2016
 
Názov dokumentu Komentár Dátum
Výročná správa SBZ 5.9.2017
Stanovy SBZ 2016 Stanovy schválené na konferencii v Danišovciach 18.8.2017
Register fyzických osôb SBZ 18.8.2017
Register právnických osôb SBZ 18.8.2017
Podnety kontrolnej komisie V roku 2016 nebol podaný žiaden podnet 18.8.2017
Rozhodnutia disciplinárnej komisie V roku 2016 komisia neriešila žiaden podnet 18.8.2017
Kandidáti na volené funkcie Volebná konferencia sa bude konať v roku 2018 18.8.2017
Sponzorské zmluvy SBZ nemá v roku 2016 uzavretú žiadnu zmluvu o sponzorstve 18.8.2017
Informácia o spôsobe použitia štátneho príspevku V roku 2016 SBZ nebolo príjemcom štátneho príspevku 18.8.2017
Zápisy zo zasadnutí predsedníctva 18.8.2017
Mimoriadna konferencia SBZ 18.8.2016 (Danišovce)
Zápisnica 16.8.2017
Prečo bol vytvorený náhradný informačný systém SBZ?