«

»

máj 14 2019

Internetové body za maďarské súťaže na BBO

Internetové majstrovské body (IMB) spôsobili svojho času oživenie bridžových aktivít našich hráčov na BBO. Postupne však napriek úsiliu organizátorov týchto súťaží sa týchto súťaží zúčastňovalo stále menej a menej našich hráčov, až napokon sa organizovanie takýchto súťaží stalo zbytočné. Od roku 2014 sa IMB neprideľujú.

S cieľom oživiť túto formu zisku majstrovských bodov sa klasifikačná komisia rozhodla súťaže organizované maďarským BBO klubom medzi súťaže, za ktoré možno získať internetové majstrovské body. Prečo tieto súťaže? Odpoveď je jednoduchá:

– ide o zabehnutý klub s viacerými pravidelne organizovanými súťažami
– viacero našich hráčov na týchto súťažiach pravidelne hráva.

Výkonnostná úroveň je zhruba na úrovni nášho priemeru – súťaže sú voľne prístupné aj pre nemaďarských hráčov, vyžadujú len predbežnú registráciu v klube a možno hrať. Registráciu do klubu možno urobiť na tejto adrese.

Klub ponúka počas týždňa viacero súťaží, z ktorých komisia vybrala predbežne jednu: pravidelnú sobotňajšiu IMP súťaž párov na 16 rozdaní. Dôvod je nasledovný: sobota nekoliduje so žiadnym hracím dňom klubových súťaží a zároveň je to súťaž, v ktorej nie sú povolení kibici.

Súťaže na maďarskom BBO sa začínajú vždy o 20.05 hod. V program BBO sú označené ako “Magyar BBO Klub”. Undo nie je povolené. Host býva zvyčajne nick szemrob2, za ktorým je Szemere Róbert, zakladateľ klubu. Súťaž však môže viesť aj niekto iný, v napríklad Lénárt Zoli (LionHeart1). Klub má svoj etický kódex – viď nižšie, očakávame od našich hráčov jeho striktné dodržiavanie.

Administrátorom IMB pre tieto súťaže bude Tibor Menyhért. Internetové majstrovské body budú prideľované podľa klasifikačného poriadku. Pre tieto súťaže klasifikačná komisia schválila výnimku ohľadom počtu rozdaní, avšak pridelené IMB sa prepočítajú koeficientom 0.8. Administrátor bude majstrovské body prideľovať len hráčom, ktorí majú uvedený nick na databáze SBZ alebo ktorí administrátorovi emailom ohlásia, kedy súťaž hrali. Pokiaľ si nie ste istý, že admin pozná váš nick a pokiaľ máte záujem o zisk IMB, tak ohláste emailom Tiborovi, že budete tieto súťaže hrávať a aký je váš nick na BBO: Pridelenie IMB nie je jednoduchá úloha a klasifikačná komisia očakáva, že hráči administrátorovi IMB pomôžu. Majstrovské body sa budú prideľovať raz mesačne ako súhrn za všetky v danom mesiaci odohrané súťaže.

Prvým súťažným mesiacom bude jún, prvá súťaž sa hraje 1. júna 2019. Tento režim pobeží niekoľko mesiacov, po ktorých klasifikačná komisia vyhodnotí, či sa bude v prideľovaní IMB pokračovať, respektíve či zvolená súťaž vyhovuje. Je možné, že následne bude zvolená iná súťaž alebo sa budú IMB prideľovať za viac súťaží. V prípade nezáujmu sa nebude v tejto iniciatíve pokračovať.

Napísal E. Velecký

 

Etický kódex maďarského klubu na BBO

Vážený člen / členka nášho klubu,

počas našich súťaží chceme zabezpečiť dobrú atmosféru a športové prostredie, aby sa naši súťažiaci medzi nás pravidelne vracali.

Hlavné ciele a zásady fungovania nášho klubu sú:

1. Poskytnúť príležitosť na hru, tréning, súťaženie pre krajanov žijúcich v Maďarsku a za jeho hranicami a pre našich priateľov. Radi by sme klubový život rozšírili aj o hráčov, ktorí nemajú možnosť hrať naživo v mieste svojho bydliska.

2. Umožniť hrať proti maďarským a zahraničným hráčom. Vo väčšine športových odvetví môžu hrať proti špičkovým súperom iba vyvolení hráči. Preto je účasť našich najlepších na našich súťažiach hodnotou samou o sebe.

3. Dobrý výkon a prípadné víťazstvo (sekundárny význam) na našich súťažiach je hodnotné výlučne vtedy, ak sú k úspechu použité vo všetkých smeroch čisté prostriedky. V opačnom prípade sa stratí dobrá nálada a vzájomná dôvera potrebná pre úspešné fungovanie nášho klubu.

Aby sme chránili hodnoty a hráčov nášho klubu, prijalo vedenie klubu po dohode s Etickou komisiou tieto pravidlá:

1. Slovné napádanie súpera / partnera / vedúceho je v rozpore so zásadami BBO, ktoré má za následok vylúčenie zo súťaže. Vo vážnejšom prípade alebo ak niekto opakovane používa neprijateľné vyjadrovacie prostriedky, takýto člen je vylúčený z maďarského klubu na konkrétne časové obdobie. V obzvlášť závažných prípadoch je takýto člen vylúčený z klubu na neurčito.

2. Vedúci vedú súťaž vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Väčšina z nich sú amatéri, v prípade potreby si pre svoje rozhodnutia vyžiadajú analytický výstup od GIB-u. Rozhodnutie vedúceho je konečné, nie je proti nemu možnosť odvolania. Akákoľvek inzultácia vedúceho má za následok vylúčenie zo súťaže a zákaz hrania klubových súťaží na určité alebo neurčité obdobie.

3. Ak máte dojem, že nemôžete včas dokončiť zostavu, najneskôr 3 minúty pred striedaním privolajte vedúceho. Ak už prvé rozdanie v zostave trvá neprimerane dlho, tak má vedúceho privolať strana, ktorá sa považuje za neprevinivšiu. Ak nie je možné určiť výsledok rozdania, potom pár zodpovedný za oneskorenie dostane pridelený výsledok AVE+ a neprevinivšiemu páru je pridelený výsledok AVE+. Ak sa strany nedohodnú, ktorá z nich je zodpovedná za oneskorenie a ani vedúci nevie v tejto veci rozhodnúť, obom párom je pridelený výsledok AVE-.

4. Úmyselné opustenie súťaže počas jej priebehu alebo úmyselné znehodnotenie licitácie (napr. neodôvodnenou hláškou 7NT) bude mať v prvom prípade za následok 1-mesačné vylúčenie z klubu.

5. Vylúčením z klubu na určité obdobie alebo vo vážnejších prípadoch aj na neurčité obdobie je potrestaný člen, ktorý verejne, buď naživo počas súťaže alebo na internete, obviní jednotlivých hráčov z používania nedovolených prostriedkov.

Vo vyššie popísanom prípade o vylúčení rozhoduje vedúci klubu. Žiadam o maximálnu vzájomnú toleranciu a dobrú vieru. Podvody na internete nemožno vylúčiť a sú ťažko dokázateľné.

Prajem vám počas našich súťaží príjemnú a férovú hru!

Lénárt Zoltán, vedúci maďarského klubu na BBO

Preložil: P. Belčák


Celkom prečítané 342 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Záujemcovi, ktorý nie je registrovaný a chce sa prihlásiť do súťaže maďarského BBO klubu odporúčam, aby formulár vyplnil a poslal včas a nenechal si to na poslednych 15 minút. Admin, napriek veľkej ochote, nemusí stihnúť takúto žiadosť spracovať do začiatku samotnej súťaže.

Maďarský BBO klub organizuje aj dlhodobú súťaž družstiev, trvanie sa odvíja od počtu prihlásených družstiev. Typický hrací deň je streda. Práve minulý týždeň skončila jedna takáto súťaž, hralo sa 10 kôl (od 13.3 do 15.5.). Na súpiskách družstiev býva niekedy aj 10 mien, aby kapitáni vedeli bez problémov nominovať na každé kolo štvoricu hráčov. Na rozdiel od hodnotených párových súťaží sú na súťaži družstiev kibici povolení. S adminom dohodnem, aby najbližšie vypísanú súťaž družstiev avizoval aj v slovenčine.