«

»

apr 05 2019

Informácie k SBT

Po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia SBZ kontrolnou komisiou sa predsedníctvo znovu zaoberalo a schválilo počtom hlasov 3x ZA , 2x PROTI, novú metodiku výpočtu SBT bodov a v náväznosti na to počtom hlasov 3x ZA, 1x ZDRŽAL SA, 1x nehlasoval, aj nové propozície súťaže.

Z uvedených dôvodov doteraz vypočítane SBT body, zverejnené po MC Žiliny strácajú platnosť a platia SBT body vypočítané podľa novej metodiky.

Rozdiel medzi pôvodnou metodikou a novo schválenou metodikou je v tom, že rovnakým spôsobom ako to bolo v pôvodnej metodike sa priradia hráčom základné body, ktoré sa následne násobia tromi v prípade, že turnaj bol na základe klasifikačného poriadku zaradený ako turnaj, za ktorý sa prideľujú strieborné MB, alebo sa násobia šiestimi za turnaj, za ktorý sa prideľujú zlaté body. V prípade, že za turnaj sa prideľujú len čierne body, zostanú základné pridelené body nezmenené. (Presný popis algoritmu je v Propozíciach SBT)

Predsedníctvo pripomína, že pre rok 2019 boli do súťaže SBT zaradené párové turnaje : MC Žiliny, Karpatský pohár, VC Košíc a MMS Poprad.

Stav získaných SBT bodov po turnaji Karpatský pohár je uverejnený na pôvodnom odkaze.

Pokiaľ zistíte akúkoľvek chybu vo výpočte SBT bodov je možné ich pridelenie reklamovať na emailovej adrese adminSBT@bridgeclub.sk najneskôr 30 dní od zverejnenia.

Autor: P. Hora


Celkom prečítané 157 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments