Category Archive: Súťaže, liga (propozície, dokumenty)

Propozície SBT

Propozície SBT

Propozície SBL2019

Schválené predsedníctvom SBZ dňa 30.12.2018.

Prihláška do SBL

Propozície SBL 2018

Schválené predsedníctvom 13.12.2017.

Odvolací formulár k jury

Excelovský súbor. Vytlačiť obojstranne, na jeden hárok.

Použitie: ligové súťaže, národné súťaže, veľké ceny a podobne.