Category Archive: Súťaže, liga (propozície, dokumenty)

Propozície SBL2020

Schválené predsedníctvom SBZ dňa 30.12.2019.

Propozície SBT

Propozície SBT

Propozície SBL2019

Schválené predsedníctvom SBZ dňa 30.12.2018.

Prihláška do SBL

Propozície SBL 2018

Schválené predsedníctvom 13.12.2017.

Odvolací formulár k jury

Excelovský súbor. Vytlačiť obojstranne, na jeden hárok.

Použitie: ligové súťaže, národné súťaže, veľké ceny a podobne.