Category Archive: Pomocné materiály

Prihláška do SBL

Prihláška kolektívneho člena (právnickej osoby) do SBZ

excelovský súbor

Prihláška člena (fyzickej osoby) do SBZ

excelovský súbor

Odvolací formulár k jury

Excelovský súbor. Vytlačiť obojstranne, na jeden hárok.

Použitie: ligové súťaže, národné súťaže, veľké ceny a podobne.