Kategória Archive: Základné dokumenty

Disciplinárny poriadok (platný od 16. februára 2021)

Aktualizácia disciplinárneho poriadku SBZ  zo dňa 16. februára 2021.

Stanovy SBZ 2019

Stanovy SBZ schválené na elektronickej konferencie SBZ 2019.

Súťažný poriadok 2019

Schválené predsedníctvom SBZ dňa 12.12.2018.

Pravidlá 2017

Bridžové pravidlá WBF2017 platné na Slovensku od 1.1.2018.

Súťažný poriadok 2018

Schválené predsedníctvom SBZ 13. 12. 2017.

Volebný poriadok SBZ

Pravidlá volieb na konferenciách SBZ. Schválené predsedníctvom SBZ 13. 12. 2017.

Stanovy SBZ (Košice, 21.júla 2017)

Pravidlá 2007

Súťažný poriadok 2014

Súťažný poriadok (platný do 14.3.2014)

Stanovy SBZ (Danišovce 18.augusta 2016)

Stanovy SBZ schválené na mimoriadnej konferencii SBZ v Danišovciach dňa 18.augusta 2016.

Nový disciplinárny poriadok (26.10.2016)

Disciplinárny poriadok platný od 26.10.2016.