«

»

jan 09 2018

Členské v SBZ za rok 2018

Pripomíname, že členské Slovenského bridžového zväzu za rok 2018 je splatné do 28.2.2018 a to v nasledovnej výške:

  • kategória OPEN a seniori – 10 eur  /pozor, zmena, dolný limit pre OPEN  je 24 rokov a nie 26, ako bolo doteraz/
  • juniori – od 18-23 rokov – 5 eur /pozor, zmena, pôvodne bol horný limit 25 rokov/
  • juniori do 18 rokov – bez poplatku

Za výber členského v kluboch a prevod finančných prostriedkov na účet SBZ zodpovedajú predsedovia klubov alebo nimi poverené klubové orgány. Členovia, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu, môžu zaplatiť členské na účet zväzu v SLSP, a.s., č.ú.: IBAN SK6509000000000176669007 (BIC: GIBASKBX) s konštantným symbolom 0308, variabilný symbol je rok, za ktorý platíte členský príspevok v tvare RRRR a špecifickým symbolom PID podľa databázy členov SBZ. Je vhodné do správy pre prijímateľa uviesť informáciu Členské doplnené menom a priezviskom osoby, za ktorú je členské platené alebo poslať v tomto zmysle informatívny email na adresu generálneho sekretára SBZ.

[fb_button]


Celkom prečítané 200 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments