«

»

nov 17 2021

Champions Cup, prvý hrací deň

1.kolo, Légia – One Eyed Jack (dánsky majster)

Prvé kolo hráme na BBO. Severské družstvá hrajú zvyčajne technicky kvalitný bridž a tak tomu bolo aj teraz. Zápis zo zápasu je tu.

Nezačíname dobre. V rozdaní č.2 s Karčim spoločnými silami prelicitujeme kartu na 5trefov a strácame 5 impov. V rozdaní č.4 som nesplnil 2nt, strácame 6 impov.

V rozdaní č.5 prichádza dokonca debakel za 800 (čiže práve to, čomu sme sa chceli samozrejme na míle vyhnúť), ktorý si pripomeňme podrobnejšie.

Karči na Easte otvoril 1nt, South zasiahol 2trefy na drahých. Zalicitoval som 2kára, čo nevyzerá ako vhodná hláška, lebo môj list nie je útočne ladený. North ponúkol srdcovú zhodu, Karči potvrdil kára a South srdcia zvýšil na tretí stupeň. Tu mala licitácia skončiť, ale Karči po dvoch pasoch vymyslel 3nt pre prípad, že som povedal 2kára so KQxxxx (aj v predošlých rozdaniach tlačil na pílu, čo som síce „reklamoval“, ale ako vidieť neúspešne). South pasoval a možno by pasoval aj North, ktorý nevie o partnerových trefoch, ale ja som vopred – či panicky? – ušiel na 4kára a teraz sa už kontre nedalo vyhnúť.

Ďalšia strata prichádza v rozdaní č.7, keď súperi hrajúci Precision otvorili list Westu 2trefy a tak výrazne obmedzili možnosti Jura s Maťom vylicitovať srdcovú hru. Situácia nevyzerala dobre, ale v rozdaní č.8 súperi vynechávajú veľký pikový slem, ktorý sme s Karčim pekne vylicitovali aj preto, lebo on svedomite ohlásil každú hodnotu a ja som sa mu ponúkol dostatok priestoru.

Tak či onak, zápas sme zaslúžene prehrali 4.48 – 15.52 VP (21 – 39 IMP).

2.kolo, Légia – bulharský majster

Bulharský bridž v posledných rokoch výrazne zosilnel, získal viacero medzinárodných úspechov a predstavuje rešpektovaného súpera. Zápis zo zápasu je tu.

Prvý zápis išiel na stranu súperov, keď v rozdaní č.11 Bulhari získali zápis za splnené čiasťáky na oboch stoloch. Zaujímavé bolo rozdanie č.12, v ktorom som vyniesol proti 4srdciam malé káro z Kx proti deklarovanej károvej farbe na stole. Výnos viedol ku trom pádom hlavného hráča, ale na jeho efektivite uberá trochu skutočnosť, že záväzok bol i tak nesplniteľný.

Rozhodujúcim v zápase sa ukázalo rozdanie č.14, v ktorom Bulhari vylicitovali 6srdcí z pozície Eastu. Kľúčovým bodom rozdania je nezahrať tref eso z pozície Northu na zahranú singl tref sedmu zo stola.

Keď Juro zahral eso, tak hlavný hráč vypracoval svoje zvyšné trefy v ruke tromfovým impasom na Maťovho kráľa. Mal Juro hrať malý tref miesto esa? Potenciálny kľúč je v licitácii. Licitácia na všetkých stoloch bola prakticky rovnaká: East otvoril 1nt a West po Staymane invitoval slem pomocou Splintera ukazujúceho trefovú krátkosť. East zvyčajne odpovedal negatívne 4srdcami a tam licitácia obvykle skončila, lebo tento licit ukazuje trefovú duplicitu.

Na Jurovom a Maťovom stole však East po splinteri 4♣ zalicitoval 4♠ (!), po čom už nič nemohlo W zastaviť od liciácie slemu. Odpoveď na otázku, či mal hrať Juro malú miesto esa, je neistá a komplexná. Hráč na jeho pozícii musí zvážiť, že kontroluje štvrté kolo pikov rovnako ako tretie kolo kár. Intuitívne sa kloní ku rýchlemu rozhodnutiu, lebo prípadné váhanie môže zvyčajne hlavnému hráčovi pomôcť pri rozhodovaní. Maťova poznámka: dodal by som, že ak je inštinktívna reakcia dať malú, treba to samozrejme urobiť hneď, inak môže hlavnému hráčovi uľahčiť hádanie. Ak je však inštinkt naskočiť esom, tak je lepšie si to v kľude premyslieť – môže sa stať že po analýze sa dôjde na to, že je to správne pustiť z technických dôvodov, napriek tomu, že tým hlavnému hráčovi prezradíme kto má eso. Toto nie je z mojej hlavy, ale od Kita 🙂 čo je správne v tomto rozdaní aj tak netuším, po bitke je ľahké byť generálom. Podľa mňa najväčšia chyba, ktorú Juro urobil je, že to eso pristálo na stole asi za 0.5 sekundy. Pre zaujímavosť: Hlavný hráč môže stále svoj záväzok splniť double-dummy aj ak Juro pustí, musí však uhádnuť Qxx v kárach a zahrať tromfový piko-trefový skvíz na Jura, ale samozrejme nemá dôvod tak hrať.

Pred rádovo ľahším problémom som sedel ja v rozdaní č.16, ale napriek tomu, že som si problém premyslel, tak som sa po trefovom výnose (!) partnera, srdcovom impase, ďalšom trefe a dvoch kolách srdcí dostal do núteného výnosu, lebo som prepustil druhé srdce. Keďže som nechcel hrať káro, aby som hlavnému hráčovi netrafil impas, tak ma ešte mohlo zachrániť zahranie pik jacka, ale hral som malý pik a hlavný hráč vylovil pik desiatku…

Bolo to lepšie ako v prvom kole, ale aj tak sme prehrali v pomere 7.49 – 12.51 VP (17 – 24 IMP). Naozaj škoda, lebo tu sme premeškali niekoľko šancí.

3.kolo, Légia – BK Lavec (švédsky majster)

Náš súper je predstaviteľ klasického švédskeho bridžu a zastupujú ho známi hráči ako Fredin či Sylvan doplnený najlepším juhoafrickým hráčom. Zápis zo zápasu je tu.

Na zápase je zaujímavá skutočnosť, že potenciálne obratové rozdania ako č.24 alebo č.28 skončili len drobnými ziskami. Oveľa väčší zisk nám prinieslo v zásade jednoduché rozdanie č.30, lebo Fredin miesto jednoduchých 4pikov skúsil 3nt a naši ich po trochu rozpačitej obrane porazili. Takto sme v uvedených rozdaniach nazbierali 19 impov a smerovali sme ku presvedčivej výhre nebyť rozdania č.26:

Po dvoch pasoch West otvoril 2kára, tzv. (mini) multi, čiže podlimitové otvorenie na neznámom drahom šestliste. Karči na pozícii N nemal žiadnu lepšiu hlášku ako kontra. East rekontroval, čo je pre hráčov hrajúcich multi odmietnutie hrať 2 kára a žiada partnera o ukázanie farby otvorenia. Juh teda môže spokojne pasovať, naviac Fajtinko, ktorý na Juhu sedel, význam tejto hlášky a celú pozíciu dobre pozná, lebo túto konvenciu aj on hrá. Napriek tomu však zalicitoval 2 srdcia. West pasoval a Karči sa ocitol v nemalom probléme, ktorý skúsil rozseknúť teoretickým forsingom v podobe hlášky 3piky. Slovo teoreticky v predošlej vete sa však ukázalo optimistické, lebo Fajtinko 3piky zapasoval. Zaplatili sme za to nielen stratou 15 impov, ale aj vzorovým potvrdením toho, že otvorenie 2kára má v sebe potenciál vytvárať nielen nepredvídateľné, ale aj zábavné situácie – teda pokiaľ nie ste nechceným hrdinom diania 😊.

4.kolo, Légia – Bridge Contact Club (švajčiarsky majster)

Náš súper je po krachu monackého experimentu zapríčineného cheating aférou Fantoniho a Nunesa ďalší Zimmermanov pokus, tentoraz na základe dvoch párov svetovej extratriedy. Oba tieto páry – poľský Gawrys – Klukowski a holandský Drijver – Brink nastupujú aj proti nám. Zápis zo zápasu je tu.

V prvom rozdaní mám problém s listom: ♠K, ♥AK74, ♦A6532, AK5. Otvoril som 1♦, partner povedal 1♥. Teraz prichádza v podstate automatický splinter, hláška 3♠. Partner licituje 4♥. Skúsiť alebo neskúsiť slem? O partnerovi sa veľa mimo logickej nechuti hrať slem nevie. Nemal by však mať ♦K, lebo v opačnom prípade by mohol partnera povzbudiť hláškou 4♦. A nemal by mať šesťlist srdce so zhruba 7-8 bodmi, lebo ináč by na 1♦ zalicitoval 2♥ srdcia miesto jedného. Zároveň platí, že nemám dobrú invitujúcu hlášku, takže som sa rozhodol pasovať. Slem bol v podstate vykladaný, ale na sále ho nelicitoval nik.

5 impov strácame v rozdaní č.4, lebo výnos ♦J u nás popiera vyššiu figúru, takže Gawrys na káro kráľa získal rozhodujúci zdvih, kým náš hráč ho do druhého kára logicky zahral. V rozdaní č. 7 som sa vyhol s listom ♠KQ75,♥-,♦AKQJ65, ♣Q96 relatívne lákavým 3nt a zapasoval som partnerovo otvorenie 3♥, 7 impov pre nás. V rozdaní č.8 strácame rozhodujúce 3impy, lebo Karči celú licitáciu viedol nesystémovo a napokon sa rozhodol hrať 5 trefov miesto kontry na 4piky (naše trefy boli licitované až na piatom stupni). Zápas teda prehrávame o jeden imp v pomere  9.61 – 10.39 VP ( 8 – 9 IMP), ale nedá sa povedať, že by sme boli nespokojní.

4.kolo, Légia – anglický majster

Zápis zo zápasu je tu.

K prvému obratu prichádza v rozdaní č.13. Juro s Maťom v otvorenej miestnosti licitujú dobrý pikový slem, získavame 13 impov. Aj druhý obrat sa viaže ku otvorenej miestnosti, lebo v rozdaní č.14 Maťo nesplnil 4piky.

Výmena úderov v podobe dvojciferných ziskov/strát pokračuje v rozdaní č.15, v ktorom získavame ďalších 10 impov za vylicitovaný slem, ktorý Angličania vynechávajú. Zásluhu za jeho vylicitovanie treba pripísať Fajtinkovi, ktorý so singl trefovou dámou forsujúco uzhodil túto farbu a potom bol pre mňa licit slemu viacmenej automatický.

Zisk však obratom strácame v rozdaní č.17, v ktorom Juro najprv ako dealer pasoval a keď Maťo otvoril 1káro, tak sa cítil oprávnený okontrovať 3srdcia. Po srdcovom výnose hlavný hráč bez problémov splnil, ale rovnako by to mohlo skončiť aj po inom výnose, lebo hlavný hráč môže odhadnúť rozlohu srdcí v rezerve má aj pik impas.

O našej tesnej prehre napokon rozhodlo posledné rozdanie č.20. Mal som nasledovný list: ♠QJ975 ♥KJ ♦1072 ♣QJ6 a pasoval som na prvom mieste. Fajtinko následne otvoril 1♦, prišiel zásah 1♥ a odo mňa 1♠. Potom sa licitácia rozbehla, lebo N licitoval 4♥, F 4♠ a S dokonca 5♥, ktoré som okontroval. Ešte som musel vyniesť, ale to nepredstavovalo veľký problém, výnos pik dámy vyzeral ako štandard. Tu je celé rozdanie:

Ako vidno, hlavný hráč mal pikové hodnoty miesto predpokladaných trefových a dokonca na stole boli obe srdcové figúry. Čo viedlo súpera na pozícii S k licitu obratových 5srdcí miesto bezpečnej kontry na 4piky, sa nedozvieme, ale stratili sme 6 impov (trefový výnos by viedol k zisku 13 impov) a zápas sme teda prehrali 8.5 – 11.5 VP (27 – 31 IMP).

6.kolo Légia – BC t ONSTEIN 1 (holandský majster)

Holandský majster predstavuje vysoko rešepektované a plne profesionálne družstvo, ktoré je zároveň obhajcom titulu. Zápis zo zápasu nájdete tu.

Začíname ziskom 10 impov v rozdaní č.24, v ktorom Maťo plní 2 trefy s kontrou, kým súperi s tou istou kartou 2 krát padnú s kontrou nedobré 3kára.

Nasledovalo toto zaujímavé rozdanie, pričom o jeho osude zase rozhodol aj výnos.

Licitácia zvyčajne prebehla tak, že East otvoril 1srdce, South kontroval a West licitoval 4piky. Teraz North mohol záväzok prípadne poraziť trefovým výnosom, ale rovnako mohol vyniesť aj káro, dokonca ♦J mierne hovorí pre kárový výnos. Takže Juro aj oprávnene vyniesol káro a hlavný hráč splnil.

Fajtinko tiež otvoril 1srdce, ale Karči na Weste licitoval nezvykle opatrne najprv jeden pik a po dvoch kárach tri piky, ktoré však East so šikénou zdvihol na 4piky. Po tejto atypickej licitácii North niesol samozrejme tref, ktorý záväzok porazil.

Napriek tomuto rozdaniu sme sa však zápas v pomere 12.18 – 7.82 VP (20 – 14 IMP) vyhrali.

Legenda: v otvorenej miestnosti hrali vždy Juro Kvoček a Maťo Vodicka, kým v zatvorenej sa striedali Karči Lohay, Marián Henc a Edo Velecký.

Napísal Edo Velecký, niekoľkými opravami a komentárom pomohol Maťo Vodička.


Celkom prečítané 137 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments