Archív kategórii: Predsedníctvo SBZ

Materiál ku volebnej konferencii 2018: zoznam kandidátov do funkcií

Navrhovaní kandidáti Volebná komisia + Mandátová komisia + Návrhová komisia

Šikra Michal

Faltus Ľudovít

Ploščica Miroslav

Kandidát na prezidenta SBZ

Belčák Peter

Kandidát na generálneho sekretára

Hora Peter

Kandidáti na členov P-SBZ

Šikra Michal

Velecký Edo

Jakub Jakabšic

Kandidáti na kontrolnú komisiu

Krajčo Milan

Faltus Ľudovít

Skalka Peter

Kandidáti na Disciplinárnu komisiu

Anatol Filip

Chcem vedieť viac »

Materiál ku konferencii: priebežná správa o hospodarení SBZ v roku 2018

Priebežná správa o hospodárení Slovenského bridžového zväzu a o čerpaní príspevku pre uznaný šport za rok 2018

Na úvod zopakujem informáciu o stave finančných prostriedkov k 31. 12. 2017, ktorá odznela na mimoriadnej konferencii SBZ v marci tohto roku:

– stav na bežnom účte 267,37 EUR

– stav v pokladni 383,42 EUR

Za prvých 9 mesiacov tohto roku …

Chcem vedieť viac »

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 12. 9. 2018

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Košice, Žilina, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda, 12. septembra 2018

Prítomní: P. Belčák (PB), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo

Neprítomný:

Program:

1/ príprava nadchádzajúcej konferencie SBZ

2/ návrh na zmenu hracích miest prvoligových sústredení

3/ diskusia

Závery:

1/ členovia …

Chcem vedieť viac »

Príprava riadnej konferencie SBZ 2018

Príprava volebnej konferencie SBZ.

V rámci prípravy volebnej konferencie SBZ predsedníctvo žiada jednotlivé bridžové kluby ako aj individuálnych členov SBZ, aby najneskôr do 16.9.2018 v zmysle nižšie uvedeného bodu 3 Stanov SBZ zaslalo na elektronickú adresu volebnakomisia@bridgeclub.sk zápisnice o zvolení delegátov konferencie.

 • Delegát konferencie SBZ a) Delegátom konferencie SBZ (ďalej delegát) môže byť každý člen …

  Chcem vedieť viac »

 • Zvolanie riadnej konferencie SBZ (29.9.2018)

  Na základe stanov SBZ, článok 6, bod 1. predsedntctvo SBZ zvoláva na 29.9.2018 riadnu konferenciu SBZ.

  Program konferencie:

  1. Zahájenie

  2. Voľba mandátnej a volebnej komisie

  3. Správa o finančnom hospodárení SBZ za prvý polrok 2018

  4. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2017 a prvý polrok 2018

  5. Predstavenie kandidátov do volených orgánov …

  Chcem vedieť viac »

  Súhrn a prehľad odpovedí v prieskume názorov členov SBZ

  Prieskum názorov členov SBZ – doplnenie

  Doplnenie 2: súhrn odpovedí a všetky odpovede sú uverejnené tu.

  Doplnenie: prieskum bol ukončený. Súhrn odpovedí a všetky odpovede budú na webe SBZ uverejnené. Spracovanie vyžaduje istý čas, prosím o trpezlivosť.

  Cieľom tohto prieskumu názorov je získať relevantnú, štruktúrovanú a nezávislú informáciu o situácii v Slovenskom bridžovom sväze a v slovenskom bridži. Výsledky …

  Chcem vedieť viac »

  Náhrada nákladov pre organizátorov druholigových sústredení SBL

  Predsedníctvo SBZ rozhodlo, že počnúc súťažným ročníkom 2018:

  Chcem vedieť viac »

  Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 12. 5. 2018

  Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

  Miesto: Košice

  Dátum: sobota, 12. mája 2018

  Prítomní: P. Belčák (PB), P. Hora (PH), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV)

  Neprítomní: J. Frajt (JF), Milan Krajčo (MK)

  Program:

  1/ účasť Slovenska na MEJ párov v Opatiji,

  2/ informačný systém v športe (ISŠ), prístupy, plnenie údajov za SBZ

  3/ diskusia

  Závery:

  Chcem vedieť viac »

  Správa o hospodárení a účtovná uzávierka 2017 (mimoriadna konferencia SBZ)

  Chcem vedieť viac »

  Uznesenie z rokovania mimoriadnej konferencie SBZ (24.3.2018)

  Uznesenie z rokovania konferencie SBZ, konanej 24.3.2018 v penzióne RAKI, Kopčianska 82, Bratislava

  Konferencia schválila nasledovné uznesenie:

  Chcem vedieť viac »

  Pomôžte slovenskému bridžu, darujte 2 % z Vašej dane

  Každá firma, podnikateľ alebo zamestnanec má možnosť venovať 1 alebo 2% zo svojej zaplatenej dane vybranému subjektu, ktorý sa nachádza v zozname prijímateľov 2%. V prípade, že ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Slovenskému bridžovému zväzu a máte od svojho zamestnávateľa tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane“, potom:

  – Pre právnické osoby …

  Chcem vedieť viac »

  Mimoriadna konferencia SBZ

  POZVÁNKA

  Predsedníctvo SBZ v súlade s článkom 6 stanov SBZ zvoláva mimoriadnu konferenciu SBZ. Konferencia sa bude konať v penzióne RAKI, Kopčianska ul., Bratislava dňa 24.marca 2018 o 21:00 hod.

  Podľa zákona o športe mal Milan Krajčo urobiť skúšky, aby som bol kontrolórom zväzu podľa zákona o športe do konca novembra 2017. …

  Chcem vedieť viac »

  Pravidlá pre pridelenie finančného príspevku mladým členom SBZ

  Pravidlá pre pridelenie finančného príspevku mladým členom SBZ

  Definície:

  Člen SBZ: fyzická osoba, zaregistrovaná v zmysle čl. 3, bod 2a) Stanov SBZ, ktorá priamo alebo prostredníctvom klubu najneskôr do 28.2. aktuálneho roku zaplatila členský príspevok a SBZ disponuje jej údajmi potrebnými pre zápis do registra fyzických osôb Informačného systému v športe (ISŠ). Ak člen SBZ platí členský …

  Chcem vedieť viac »

  Pravidlá 2017

  Predsedníctvo SBZ dňa 28. decembra 2017 schválilo nové bridžové pravidlá.

  Chcem vedieť viac »

  Staršie «

  » Novšie