«

»

jan 19 2022

Antidopingové pravidlá a bridž

Užívaním zakázaných látok a využívaním zakázaných spôsobov užívania dopujúci športovci nielen poškodzujú svoje zdravie, ale predovšetkým získavajú nedovolenú výhodu. V skratke: podvádzajú.

Nosným princípom antidopingu je chrániť čistých športovcov. Pre potreby SBZ a našich členov sú v tomto dokumente popísané

  • základné organizácie, ktoré sa prednostne venujú boju proti dopingu v športe
  • antidopingový kódex a pravidlá
  • kde hľadať informácie o zakázaných látkach a zakázaných spôsoboch ich užívania
  • možnosti vzdelávania pre oblasť antidopingu

– Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „SADA“) je samostatný právny subjekt vo forme štátnej príspevkovej organizácie so špecifickým zameraním činnosti,

– podľa §87 Zákona č. 351/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 440/2015 Z.z o športe je SADA povinná prijať antidopingové pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom,

– pravidlá sú zverejnené tu: Antidopingové pravidlá SR 2021

– Antidopingové pravidlá SR sú prispôsobené športovému prostrediu v Slovenskej republike, sú súčasťou športových pravidiel a sú platné pre národné športové zväzy v Slovenskej republike a ich členov. Športovci ich musia dodržiavať, pokiaľ sú členmi príslušného športového zväzu alebo sa zúčastňujú športových akcií zväzu,

– povinnosti Národných športových zväzov na poli boja proti dopingu, vrátane podmienok voči organizátorom športovej činnosti, ktoré vypracovala SADA, sú tu: https://www.antidoping.sk/povinnosti-sportovych-zvazov

– na Slovensku sú orgánom, ktorý v prípade porušenia antidopingových pravidiel zo strany športovca, športového lekára alebo funkcionára zodpovedá za vypočutie osoby (fyzickej alebo právnickej), prerokovanie prípadného priestupku, za vypracovanie a vydanie rozhodnutia, Komisie pre konanie vo veci dopingu zriadené pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Komisie sú obsadzované výberovým konaním. Členovia a náhradníci Komisií pre konanie vo veci dopingu nesmú byť vo vzťahu so SADA,

– Svetová bridžová federácia (WBF) má na svojom webe sekciu http://www.worldbridge.org/anti-doping-regulations, venovanú antidopingu, ktorú taktiež minimálne raz ročne aktualizuje,

– Svetový antidopingový kódex je zverejnený tu: Svetový antidopingový kódex 2021 (slovenská verzia má ‘iba‘ 96 strán, originál v angličtine pri rovnakom vizuáli ich má 181),

– zoznam zakázaných látok na rok 2022 je k dispozícii tu: Zoznam zakázaných látok – 2022,

– základným pilierom pri budovaní povedomia o antidopingu je vzdelávanie,

– k širokej ponuke tém o dopingových kontrolách a zakázaných látkach pribudli aj často skloňované výživové doplnky. Pre – nielen medzi športovcami – najpopulárnejšie typy výživových doplnkov SADA zverejňuje letáky s informáciami o mechanizme ich účinkovania v ľudskom tele, o ich vplyv na zdravie, športový výkon, o rizikách spojených s užívaním. Tieto sú pre každý typ prehľadne popísané tu: https://www.antidoping.sk/vyzivove-doplnky/,

– SADA pripravila pre športovcov, funkcionárov a športových odborníkov veľmi kvalitne spracovaný on-line kurz o Svetovej antidopingovej agentúre (WADA), o antidopingovom kódexe a pravidlách, o právach, povinnostiach a zodpovednosti športovcov, o spôsobe vykonávania antidopingových kontrol. Online kurz je dostupný tu: Elektronické vzdelávanie SADA,

– pre prístup ku kurzu je potrebná registrácia a po jeho skončení máte možnosť absolvovať test s 15 otázkami. Trvanie celého kurzu, vrátane testu je do 60 minút. O úspešnom absolvovaní kurzu a testu dostane účastník osvedčenie (preto tá registrácia na úvod),

– hoci účinky aktuálne zakázaných látok na športové výkony bridžistov sú nepreukázané, tak aj naši športovci podliehajú pri účasti na významných medzinárodných súťažiach antidopingovým pravidlám a pri kontrole môžu byť požiadaní o odovzdanie vzorky. Zatiaľ posledná kontrola, ktorá rozvírila vášnivú diskusiu medzi hráčmi a funkcionármi bola počas Rosenblum Cup-u v Orlande (USA) v roku októbri 2018, kde bol pozitívne testovaný Geir Helgemo z Monaka, v tom čase považovaný za jedného z dvoch najlepších bridžistov na svete. Následne mu WBF na základe vypočutia pred antidopingovým panelom zakázala športovú činnosť na jeden rok a odobrala titul a majstrovské body, ktoré ako člen víťazného družstva v príslušnej súťaži získal. Viac sa dočítate tu: http://bridgewinners.com/article/view/anti-doping-violation-by-geir-helgemo-results-in-team-zimmerman-disqualification-from-orlando-rosenblum-cup/

– k tejto téme ešte poznámka dokumentujúca, že aj v bridži a pri posudzovaní dopingu v športe sú podstatné princípy fair-play: porazený finalista, družstvo Lavazza, vyhlásil, že výsledok vo finále nebol ovplyvnený požitím zakázanej látky jedným z hráčov súpera, bol dosiahnutý v spravodlivom zápolení a nie je v jeho záujme obrať víťazné družstvo o zaslúžený titul. Viac sa dočítate tu: http://bridgewinners.com/article/view/zimmerman-reinstated-as-winners-of-rosenblum-cup-2018/

Napísal Peter Belčák


Celkom prečítané 112 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments