«

»

dec 03 2018

Aloha Blue Ribbon

V rámci tzv. zimných majstrovstiev USA (tohto roku v Honolulu, Havai) sa hraje aj párová súťaž zvaná Blue Ribbon (modrá stuha), akési neoficiálne majstrovstvá USA v súťaži párov, jedna z najkvalitnejšie obsadených bridžových súťaží tohto typu vôbec. Súťaž je viackolová, náročná, takže nečudo, že do záverečných bojov postupujú temer výlučne profesionáli a samozrejme ju aj hráči z ich radov vyhrávajú.

Keď súťaž skončila a boli publikované jej výsledky, tak na prvom mieste bol izraelsko-americký pár Ginossar – Compton, kým na druhom mieste bol čiste domáci pár Levin – Grue. Avšak výsledky neboli ešte definitívne, lebo ich mohlo ovplyvniť odvolanie páru Levin-Grue. A tak aj stalo, odvolanie bolo rozhodnuté v ich prospech a posunulo ich na prvé miesto. Fotky dotyčných hráčov po vyhlásení výsledkov nájdete tu. Tiež sa vám zdá, že Levin a Grue sa na nich netvária nejako šťastne? Je to pokrový výraz profesionála alebo je to dané okolnosťami protestu, ktorý ich posunul na prvé miesto? To sa samozrejme nedozvieme, ale môžeme prebrať o čo v tom proteste šlo.

Kompletný popis nájdete tu. V dotyčnom článku je aj rozsiahla diskusia o rozhodnutí v prospech odvolania. V ďalšom preto skúsim uviesť len podstatu problému.

blueribbon.jpg

Význam alertovaných hlášok:

  1. cuebid
  2. popiera kontrolu I.kola
  3. Blackwood
  4. 2 esá a piková dáma
  5. komentár Eastu
  6. po dlhšom váhaní

Ako vidieť, EW vylicitovali výborných 7pikov, ale East usúdil, že má nevylicitované rezervy a opravil 7pikov do “topových“ 7NT. Teraz prichádza zaujímavá vec. Najprv pripomeniem, že sa hralo za záclonami. To znamená, že N a E (rovnako ako W a S) tvoria akúsi dvojičku, ktorá spolu komunikuje, vymieňa si rôzne informácie. A keď sa krabica s rozdaním presunula od dvojičky NE ku dvojičke WS, tak East si uvedomil, že jeho 7NT nemusí byť dobrých, lebo partner negarantoval kárové eso. A toto svoje poznanie oznámil súperovi: „možno som to nemal urobiť, pretože partner môže mať šikén“. Bola to akási dobrovoľná informácia, ktorá však neskoršie dianie poriadne zamútila. Na rade v licitácii bol totiž S, ktorý majúc v ruke kárové eso, premýšľal nad tým, či má alebo nemá kontrovať. To je vzhľadom na priebeh licitácie zložitý problém, ktorý asi nemá jednoznačné riešenie. Napokon sa S rozhodol pasovať, ale váhaním nad svojou hláškou vytvoril zmenu tempa, čiže vlastne nelegálnu informáciu (je zrejmé, že konzumentom času bol S, lebo W nemá nad čím premýšľať). A čo táto nelegálna informácia obsahuje? Nuž váhanie môže v podstate znamenať jedinú vec: mám eso. Dodatočnou informáciou je to, že ak S nekontruje, tak to znamená, že nemá k dispozícii takú kontru, ktorá by farbu tohto esa oznámila.

Toto vytvorilo zaujímavú situáciu z hľadiska vynášajúceho. Súper mu totiž dobrovoľne ohlásil, že v ich licitácii možno došlo ku chybe a že možno partner nemá kárové eso. To sa evidentne prihovára za kárový výnos. Zároveň z váhania partnera vyplýval záver, že partner má nejaké eso, čo síce neznamená, že partner má práve kárové eso, ale v kontexte celej licitácie je to pravdepodobné. Zároveň ale platí, že výnos od kráľa na 7NT nie je práve tá najlákavejšia možnosť. Tak či onak, N napokon káro vyniesol (S hral samozrejme eso), dvakrát nie.

Po skončení rozdania West zavolal vedúceho súťaže a argumentoval, že váhanie S po hláške 7NT indikovalo kárový výnos. N tvrdil, že neexistencia kontry na 4trefy ako aj komentár Eastu sa prihovárajú za kárový výnos. Vedúci súťaže najprv nechal výsledok v platnosti, ale EW podali oficiálny protest a ten bol napokon rozhodnutý v ich prospech (úlohu v tomto rozhodnutí zohrali názory neutrálnych hráčov, ktorí sa k rozdaniu vyslovili na základe prieskumu, ktorý v takomto prípade vedúci súťaží zvyknú robiť).

Toto rozhodnutie je ako vášnivo obhajované, tak aj silne napádané. Obhajované je preto, lebo váhanie nepochybne obsahovalo UI a teda indikovalo aj riskantný výnos. Napádané je preto, lebo zanedbalo skutočnosť, že poznámka Eastu obsahovala tú istú, dokonca možno presnejšiu informáciu. Je odsúdeniahodné usudzovať niečo na základe UI, ale hráč má plné právo hrať na základe informácií získaných od súpera. Je tu teda otázka, čo má prioritu a prečo.

Druhým problémom, tentoraz etického charakteru, je samotné podanie odvolania. Samozrejme, hráči majú právo sa odvolať a ak sú toho názoru, že boli poškodení využitím nelegálnej informácie súpermi, tak je toto odvolanie eticky plne odôvodnené. Naviac dotyčný pár, špeciálne Grue, je známy snahou poskytnúť súperom informácie v maximálnom rozsahu a to ho asi viedlo aj ku dotyčnej poznámke.

Zároveň sa ale vo vzduchu vznáša otázka, či je etické takéto odvolanie, ak celá situácia vznikla hrubou licitačnou chybou a dianie u stolíka pôvodne dobre mienená poznámka následne nechtiac významne ovplyvnila. Týka sa to samotného prístupu ku našej hre, ktorý sa dá charakterizovať aj tak, že ak urobím hernú chybu, tak ju nebudem prekrývať právne postihnuteľným postupom súpera (pozor, dôležité je aj poradie týchto dejov).

V prípade, že vás tento problém zaujal, máte možnosť sa k nemu aj hlasovaním vysloviť a porovnať svoj názor s inými.

Podali by ste protest v tomto rozdaní?
Pokladáte uznanie protestu v tomto rozdaní za oprávnené?

Celkom prečítané 167 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments