«

»

feb 05 2023

Ako učiť bridž

Ako učiť bridž

Šimon Kentoš

OBSAH:

  1. Nábor
  2. Výber vekovej kategórie
  3. Úvodná prezentácia
  4. Termín a dĺžka trvania krúžku
  5. Podklady ku krúžku
  6. Začiatok výuky
  7. Dôležité poznámky
  8. Klubový život
  9. Koniec školského roku
  10. Záverečné slovo

1. Nábor

Žiakov si môžeme vyberať z jednej školy, viacerých škôl alebo urobiť kurz pre všetky vekové kategórie z celého mesta.

Posledná zo spomenutých možností nie je ideálna, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Najväčšou nevýhodou je nesúlad vo voľnom čase medzi školopovinnými deťmi a pracujúcimi, čo môže pochovať celý kurz. V prípade, že by v kurze boli iba pracujúci, dalo by sa s tým pracovať lepšie, no všetci vieme, na ktorú vekovú kategóriu sa potrebuje slovenský bridž zamerať najviac… Okrem iného, naučiť hrať bridž dospelých je podstatne zložitejšie ako ho naučiť hrať deti.

Ostáva nám, teda, výber žiakov z jednej školy alebo z viacerých. Ak by sme robili nábor pre väčšie množstvo škôl narazíme na viacero problémov. Som toho názoru, že ak robíme krúžok pre deti, mal by sa konať v škole. Ušetrí to množstvo peňazí za prenájom miestnosti a deťom (ale aj ich rodičom) to bude viac vyhovovať. To sa však dá iba ťažko skĺbiť, ak na krúžok budú dochádzať žiaci z rôznych škôl, pričom im, určite, bude končiť vyučovanie v rôzny čas.

Správne riešenie je, teda, zamerať sa na jednu, konkrétnu, školu. Naskytá sa otázka, na ktorú?

Najlepšia škola pre nás bude tá, kde máme nejaké tie „kontakty“. Ak učíte na škole alebo ste niekedy učili, máte problém vyriešený. Ak nie, nevadí, spolu prídeme na riešenie

Ako nájsť školu, keď v žiadnej nemáte „kontakty“? Teraz si už vyberáte čisto podľa kvality školy, resp. kvality žiakov, ktorých vyprodukujú. Dôležité je spomenúť, že väčší záujem bude na školách so zameraním na matematiku či na školách pre intelektovo nadané deti.

Samozrejme, na to, aby sa nábor, čo i len mohol uskutočniť, potrebujete dohodu so školou, v ktorej ho chcete vykonať. Čo môže hrať v náš prospech je to, že bridžovým krúžkom robíme škole reklamu. Nerobíme ju, však, všetkým školám, ale iba niektorým – žiakom priemyselných učňoviek bridž nebude tak po chuti ako žiakom gymnázií. Chceme si teda vybrať perspektívnu školu, najlepšie gymnázium, kde by o bridž deti mohli mať väčší záujem ako niekde inde.

Iný spôsob, ktorý môže napomôcť dohode so školou, ale ktorý bude pre malé kluby na začiatku zložitejší je nasledovný. Odmena pre vedúceho krúžku je vo forme vzdelávacích poukazov, ktoré mali na rok 2022 hodnotu 32 Eur. Vedúci krúžku sa môže dohodnúť so školou, že bude robiť krúžok zadarmo a študentom odkáže, aby dali vzdelávacie poukazy škole. Vzhľadom na to, že 32 Eur na žiaka nie je malá čiastka, školu to určite poteší. Vedúci budú odmenení z dotácie na mládež, ktorú klub získa po nahlásení žiakov krúžku ako športovcov. Z tejto dotácie potom môžete v budúcnosti hradiť žiakom krúžku rôzne bridžové súťaže a pod. (Zaujímavý poznatok – Keď žiakom poviete, že krúžok je zadarmo, zaujme ich to oveľa viac ako keby nebol.)

Dohodu so školou je potrebné urobiť ešte počas letných prázdnin, vzhľadom na to, že na začiatku školského roku na to bude málo času.

2. Výber vekovej kategórie

Určite so mnou budete súhlasiť ak poviem, že nie je rovnako ľahké zaujať bridžom 18-násť ročného tínedžera ako 13-ročného. Práve preto je veľmi dôležité špecializovať sa na určitú vekovú kategóriu. V mojom prípade sa mi najviac osvedčila sekunda a najmä tercia, teda 7. a 8. ročník základnej školy, t.j. 12-14 rokov. Teda vek, kedy ich ešte nezaujímajú dievčatá, alkohol… a ku škole ešte majú zodpovedný vzťah (teda môžeme predpokladať, že ho budú mať aj k bridžu). Zároveň to už nie sú tie malé hravé deti. Ostáva tu, pre mňa otvorená, otázka či je vhodná aj kategória prímy, teda 6. ročníka základnej školy. V Česku vedú krúžky práve od prímy, čo im zabezpečuje kvalitnú U16 kategóriu, zatiaľ čo vypracovať sa do U16 od tercie je zložitejšie.

Ak by som to mal zhrnúť, veková kategória, na ktorú by sme sa mali zaberať je 11-14 rokov, teda príma až tercia (6.-8. Ročník základnej školy).

3. Úvodná prezentácia

Povedzme, že dohodu so školou už máte, čo teraz?

Vzhľadom na to, že potrebujeme osloviť, čo najväčší počet detí v našej vekovej kategórii, potrebujeme pre to urobiť viac ako len vylepiť plagát na nástenku medzi ostatné krúžky!

Prvé dni nového školského roku sú vždy uvítacie a definitívny rozvrh ešte nie je k dispozícii. Prvý týždeň je mnoho triednických hodín a práve to je tá správna príležitosť pre uskutočnenie úvodných prezentácií. Prezentácií, ktoré majú za úlohu presvedčiť žiakov, že bridž je veľká zábava a ukázať im, že s bridžom vedia precestovať celý svet.

Čo by mala takáto prezentácia obsahovať? – To všetko nájdete v priloženej prezentácii (uvodna_prezentacia.pptx), ktorá nám slúžila ako úvodná prezentácia v školskom roku 2021/2022 (nezabudnite vysvetliť prečo bridž nie je o šťastí – uveďte príklad!). V budúcnosti ju plánujem ešte doplniť o naše fotky zo súťaží, aby žiaci jasne videli, že cestovanie a bridž ide ruka v ruke a nie je to vízia, ale realita. V prezentácii je množstvo obrázkov a minimum textu, takže body, ktoré Vám prezentácia poskytuje nestačí prečítať, ale je potrebné všetko dopodrobna vysvetliť a opísať. Prezentáciu môžete, samozrejme, použiť a upraviť si ju podľa chuti.

Ako by mala takáto hodina vyzerať? – Hodina začne prezentáciou. Je potrebné mať k dispozícii interaktívnu tabuľu alebo dataprojektor. Počas alebo po prezentácii, podľa možností, ukážete žiakom bridžové vybavenie (bolo by dobré ho dať kolovať). Ukážeme im ako funguje miešačka a Bridge+More, ak ich máme k dispozícii (tento bod mimo Košíc zatiaľ neplatí, ale do budúcnosti to vidím reálne). Na záver žiakom ukážeme ako sa bridž hrá – zelený obrus, bidding boxy, boardy, bridgemate. Bolo by dobré mať so sebou bridžových pomocníkov, s ktorými by ste ukázali aj licitáciu, aj zohrávku. Samozrejme, nemôže chýbať priestor na otázky, avšak! Ak sa žiak opýta počas prezentácie na niečo, čo ho zaujíma, nesmiete ho odbiť odpoveďou typu: „Otázky po prezentácii.“ Sú to deti a deti nie vždy vedia, čo sa patrí a čo nie. Takáto odpoveď by, určite, mohla znížiť ich záujem o krúžok. Ak sa Vám zvýši čas, môžete skúsiť do hry zapojiť aj ich.

Celú hodinu si dobre naplánujte, aby sa Vám nestalo to, že niečo nestihnete spomenúť.

Takéto prezentácie urobte vo všetkých triedach, ktoré ste si vyhliadli.

Naši českí kolegovia namiesto takejto prezentácie tieto hodiny využívajú na výuku. Stručne deťom vysvetlia pravidlá zohrávky alebo minibridžu a deti si vyskúšajú hru. Toto je trochu náročnejší spôsob, pretože sa potrebujete venovať viacerým naraz. To, čo deti zaujme viac, je už čisto len uhol pohľadu. Osobne som, totiž, tento spôsob neskúšal.

4. Termín a dĺžka trvania krúžku

Krúžky majú zvyčajne už vopred známe termíny podľa toho, ako to vyhovuje vedúcemu krúžku. Ak však máte viac dní, kedy by Vám to vyhovovalo, povedzte možné termíny na konci úvodnej prezentácie. O cca. 2 dni sa vráťte do tried, v ktorých ste robili nábor a zistite, ktorý termín vyhovoval väčšine. Taktiež je tu možnosť robiť krúžok viackrát do týždňa.

Čo sa týka dĺžky trvania krúžku, ich odporúčaná doba je 90 – 120 minút. My, v Košiciach vedieme 105 minútové krúžky, vzhľadom na to, že 120 minút už môže byť pre niektorých priveľa a nechceme, aby sa náhodou niekto zo žiakov nudil. Ale predsa len… 15 minút hore dole

5. Podklady ku krúžku

Ako to už pri krúžkoch býva, je potrebné vypracovať plán práce v záujmovom útvare. Počas výuky by ste sa ho mali pridržiavať, ale ak vidíte, že potrebujete spomaliť, resp. zrýchliť, smelo to urobte. V prílohe nájdete plán práce zo školského roku 2021/2022, ktorý sme používali (plan_prace_v_zaujmovom_utvare.docx). Ako prvá vyučovacia hodina je tam uvedená úvodná prezentácia – opäť, upravte si to podľa chuti, úvodná prezentácia tam vôbec nemusí byť zahrnutá.

Škola Vám odovzdá triednu knihu, do ktorej bude treba zapisovať, čo ste počas vyučovacích hodín prebrali, a ktorá by sa mala približne zhodovať s plánom práce v záujmovom útvare.

Škola bude, pravdepodobne, požadovať dokument o vzájomnej spolupráci, ktorí bude treba vypracovať a podpísať Vami a riaditeľom školy.

Ale to mnohí z Vás, už určite, ovládate

6. Začiatok výuky

Začiatky sú ťažké. Budete musieť vysvetliť základy dostatočne jasne a zrozumiteľne, aby tomu všetci porozumeli. Najťažšie na celom vysvetľovaní bude zo začiatku nepoužívať „bridžový jazyk“.

Trefy, kára, srdcia a piky skúste vynechať. Namiesto nich hovorte žalude, kule, srdcia a zelene. Zo začiatku by to deti mohlo pliesť, mali by v tom chaos a zbytočne by tomu venovali zvýšenú pozornosť. Postupne po nejakom čase začnete používať naše zaužívané názvy a tie druhé časom úplne vypustíte.

Pamätajte na to, že keď spomeniete slová ako hlavný hráč, stolík, tichý hráč, ruka, impas, expas, zdvyh, štich, výnos, blotka, hláška atď. niektorí nemusia vedieť, čo to znamená, aj keď im to už bolo vysvetlené. Neznamená to, že tieto slová máte úplne vynechať, ale ak ich použijete, povedzte to aj iným spôsobom, resp. vysvetlite ich ešte raz. Opakovanie je matkou múdrosti…

V prílohe nájdete 3 prezentácie, ktoré Vám pomôžu vysvetliť úplné základy zohrávky, licitácie a hodnotenia výsledkov (YB_L1; YB_L2; YB_L3 ). V prezentácii je množstvo animácií, preto odporúčam si ju najprv prehrať v móde prezentovania, aby ste vedeli ako a v akom poradí prichádza text a obrázky na jednotlivé slajdy. V prezentácii nájdete, taktiež, bridžové rozdania, ktoré si je potrebné vopred namiešať.

Zohrávku môžete vyučovať dvoma rôznymi spôsobmi. Jeden, ktorí je spomenutí v prezentácii YB_L1, je – keďže žiaci ešte nevedia licitáciu, jednoducho si určíme počet zdvihov, ktorý potrebujeme získať + tromfovú farbu, resp. NT. Druhý spôsob je hrať zo začiatku minibridž. Ešte som to neskúšal, takže neviem zaručiť výsledky. Je to zjednodušená verzia bridžu, ktorá bola prvýkrát predstavená vo Francúzsku a Holandsku v 90-tych rokoch. Má viacero variácií. Tu je link na jednu z nich: https://dkmgames.com/Minibridge/. Ak by ste si to chceli vyskúšať, kliknite na spomenutom linku na tlačidlo Play Now.

Zobrazí sa Vám zelená obrazovka a vľavo hore kliknete na tlačidlo Menu.

Nová hra

Cvičenie – zohrávka s licitáciou

Cvičenie – náhodne

Zopakovať rozdanie

Claim

Nastavenia

Pravidlá

Pomoc

Odísť

V menu kliknete hneď na prvé políčko New Game (Nová hra)

Ja preferujem prvý spôsob, keďže je rýchlejší a čas je vzácny, ale aj toto je efektívna metóda.

Ak už deti budú ovládať základy, v prílohe nájdete prehľadný licitačný systém (licitacny_system.pdf).

7. Dôležité poznámky

Je veľmi dôležité neustále zapájať žiakov do diskusie, pýtať sa ich prečo to spravili tak a onak.

Ak žiak nesprávne odpovie na jednu z Vašich otázok, nemali by ste odpovedať formou: „Nie, malo by to byť takto.“ Skúste skôr zvoliť nasledovný spôsob: „To by bola výborná odpoveď, ak by licitácia šla nasledovne… v tomto prípade by bolo lepšie povedať skôr toto…“ Pamätajte, že všetko stojí na komunikácii.

Na krúžku musí byť zábava! Prečo by tam potom chodili, nie? Ak vidíte, že sú trochu napätí, skúste odľahčiť situáciu. Dobré bridžové historky môžu byť ten správny spôsob.

Majte na pamäti, že našim hlavným cieľom na prvých hodinách krúžku nie je, čo najrýchlejšie ich naučiť pravidlá, ale zaujať ich bridžom natoľko, že naň budú chodiť aj naďalej.

Časom nezabudnite vysvetliť zahrania (technické zásady) ako napr. impass, expass, figúra na figúru, druhá malá, tretia bije a pod.

Je extrémne dôležité ostať s deťmi v spojení aj mimo krúžku, aby ste im vedeli posielať učebný materiál, pripomenúť im niečo, čo uznáte za vhodné či oznámiť im, že krúžok z istých dôvodov nebude. Najlepšie sú na to sociálne siete. Opýtajte sa ich, ktoré im vyhovujú a skúsite sa prispôsobiť.

Keď budete vidieť, že bridž ich zaujal a už sa budete lepšie poznať, môžete si v jeden deň zahrať aj inú hru ako bridž, objednať pizzu a vytvoriť im príjemný zážitok.

Ak máte k dispozícii interaktívnu tabuľu je dobré ju využiť, napr. vysvetliť zohrávku istého rozdania na BBO, vytvoriť interaktívny Kahoot „test“ a pod. (Ak by ste mali záujem o takýto interaktívny Kahoot test, dajte mi vedieť, jeden mám vytvorený)

BBO alebo iné podobné mobilné aplikácie môžu výrazne pomôcť ich bridžovému rozvoju. Určite im ich časom ukážte! (Na BBO je veľmi dobrý mód Bridge Master, nájdete ho v sekcii Practice – v preklade tréning. Čo sa týka mobilných aplikácií, z nich odporúčam Bridge by NeuralPlay.)

Ak chcete poberať príspevok od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, je potrebné odovzdať menoslov žiakov aj s niektorými ich údajmi predsedovi SBZ do konca septembra. Vzhľadom na to, že vyučujete deti, bude potrebné odovzdať rodičom papier, kde bude všetko vysvetlené a pod. Toto je prvý moment, kedy sa, aspoň na diaľku, dostanete do kontaktu s rodičmi. Je veľmi dôležité, aby ste si u rodičov neurobili zlé meno, keďže iba od rodičov závisí či svoje dieťa pošle na krúžok alebo nie. Rodič bude doma vidieť, v akej nálade sa vráti ich dieťa z krúžku a akým spôsobom o ňom s nimi diskutuje. Tieto, síce malé, veci ovplyvňujú názor rodiča na krúžok. V budúcnosti, keď budete chcieť vyslať svojich zverencov na nejakú súťaž, bez súhlasu rodiča sa Vám to nepodarí. Teda, ak budete viesť krúžok zodpovedne a budete robiť deti šťastnými, máte o problém (rodičov) menej.

8. Klubový život

Cieľom bridžového krúžku nie je len naučiť deti hrať bridž, ale aj ich začlenenie do bežného klubového života. Je to veľmi dôležitý bod, ktorý nesmierne pomôže ich ďalšiemu rozvoju. Keď budete vidieť, že hrajú aspoň na trochu solídnej úrovni, okamžite sa ich snažte dostať do klubu medzi skúsených bridžistov. Nielenže im to odovzdá veľa cenných informácií, ale ich to aj udrží pri bridži.

Ako je všetkým zrejmé, nie je to také ľahké presvedčiť rodičov, aby pustili svoje deti ísť hrať karty medzi úplne cudzích ľudí od napr. 17.00 do 21:00. (To je hlavný dôvod, prečo preferujem žiakov sekundy a najmä tercie nad žiakmi prímy). Tu sa, opäť, vrátim k tomu, že za ten čas musia rodičia registrovať zodpovednosť vedúceho krúžku a radosť ich detí z hry. Čo môže napomôcť je skrátenie počtu rozdaní a trochu skorší začiatok.

Skúsiť priviesť deti do klubu môžete už druhý polrok.

9. Koniec školského roku

Čo po skončení školského roku? Je potrebné, aby študenti na bridž nezanevreli, čomu napomáha ich hra v klube, avšak nie všetci budú chodiť do klubu. Krúžok by sa mal zorganizovať pre doterajších študentov aj na ďalší školský rok a nemal by sa miešať s novými žiakmi. Môžete, teda, urobiť dva krúžky alebo nábor pre nových žiakov robiť každý druhý rok.

10. Záverečné slovo

Verím, že som Vám týmto spôsobom aspoň čiastočne pomohol. Taktiež verím, že sa nám podarí osloviť každým rokom viac a viac mladých a nádejných bridžistov. Už sa neviem dočkať ako ma prvýkrát vyimpasújú


Celkom prečítané 133 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments