«

»

jún 25 2018

Ako som videl voľby do nových orgánov EBL

Na 9. júna bolo v Ostende naplánované Valné zhromaždenie EBL. Sľubovalo zaujímavé predstavenie, lebo na funkciu prezidenta sme mali 3 kandidátov a do výkonného výboru až 22 kandidátov, čo boli v porovnaní s niekoľkými predchádzajúcimi voľbami obrovské čísla. V predvečer valného zhromaždenia usporiadal prezident EBL slávnostnú večeru, kde sa v tvárach pozvaných funkcionárov a zástupcov národných zväzov miešali pokojné výrazy s tými nervóznejšími v závislosti od toho, nakoľko boli na výsledku nadchádzajúcich volieb zainteresovaní. Jedna skupina si večer užívala, druhá sa snažila využiť jednu z ostatných príležitostí na lobovanie za toho svojho kandidáta. Odhady museli byť veľmi tesné, lebo aj za mnou, ktorý reprezentujúc Slovensko s presne 1 hlasom prišli zástupcovia viacerých zväzov, nech podporím ich nominanta. Ku cti všetkých slúži to, že som nezažil ani jednu negatívnu kampaň proti ktorémukoľvek inému kandidátovi. Ako jeden z tých 22 kandidátov do výkonného výboru som poznal pozitívne preferencie voči svojej osobe od niektorých početnejších zväzov, ktoré v hlasovaní disponujú 4 aj 5 hlasmi. Niektoré som očakával, niektoré ma príjemne prekvapili. Ťažisko zákulisných debát však jednoznačne ovládla otázka, kto sa stane prezidentom na najbližšie 4 roky. Všetci traja uchádzači sa počas kampane snažili vyhraniť voči súperom, komunikovali s národnými zväzmi prostredníctvom mejlov a kým Yves Aubry zdôrazňoval úspechy pomaly končiaceho obdobia v zápase za čistotu bridžu, tak protikandidáti argumentovali výrazne horšou finančnou situáciou v EBL, ale obaja mali svoje predstavy o náprave. Inak tomu nebolo ani počas slávnostnej večere, len to všetci traja podporili úsmevmi, sľubmi, viac či menej úprimnými objatiami, argumentmi, prečo sa niečo má alebo nemá zmeniť. Samotné Valné zhromaždenie v sobotu ráno prebehlo bez akýchkoľvek problémov. Výsledky volieb prezidenta sú napr. tu: http://bridgewinners.com/article/view/jan-kanras-elected-ebl-president/ (počet hlasov v jednotlivých kolách je uprostred diskusie), novozvolený prezident hneď v prvom príhovore poďakoval tomu končiacemu za prácu a obrovské úsilie vynaložené za všetky roky na čele EBL. Hoci som mal pri voľbe prezidenta EBL jasnú predstavu, koho chcem podporiť, tak poznajúc troch kandidátov viem, že všetci majú úprimný záujem o rozvoj EBL, dvoch z nich sme mali možnosť vidieť aj na Slovensku (nového prezidenta počas ESFG 2013 v Košiciach) a odchádzajúceho pred a počas MEJ vlani v Šamoríne. Po masívnych potriasaniach rukou a gratuláciách som už aj ja s napätím čakal na nasledujúci bod programu, voľbu členov exekutívy. Výsledky volieb sú tu: http://bridgewinners.com/article/view/ebl-executive-committee-elections/. Slovensko má svojho zástupcu vo výkonnom orgáne EBL. Ako jediná krajina, ktorej zástupca disponuje v prospech svojho kandidáta 1 hlasom! Pre porovnanie: kandidáti Talianska (5 hlasov) a Anglicka (6 hlasov) sa napriek svojmu výtlaku do top 12 nedostali. Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhate posúvať slovenský bridž. Funkcionárom, reprezentantom, aktívnym členom, ktorí bez výnimky zveľaďujete bridž na čisto dobrovoľníckom základe. Výsledok zo soboty hovorí, že sme v zahraničí vnímaní veľmi pozitívne, že napriek problémom je nás vidieť. Že, kým pridelenie MEJ do Šamorína bolo výsledkom viacročnej práce niekoľkých ľudí, tak úspech samotných vlaňajších MEJ už bol výsledkom vynikajúcej práce desiatok našich členov, ktorí sme si svoje úlohy zastali na jednotku. Cítim, že úspech v podobe môjho zvolenia, je úspechom celého bridžového hnutia na Slovensku, tých, čo sme tu aj tých, čo nás už medzičasom opustili, lebo bez Vás by kandidatúra bola ilúziou bez reálnej šance. Niektorým som sa stihol poďakovať telefonicky, Vám ostatným aspoň takto na diaľku s tým, že sa teším, keď sa najneskôr v Poprade s Vami uvidím a možno pridám už aj nejaké zaujímavosti zo zákulisia EBL. Napísal Peter Belčák

Celkom prečítané 136 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments