«

»

apr 10 2019

3% slem

1. liga round 2 ŽBK - Légia

V článku na webe Edo komentoval nižšie uvedené rozdanie slovami "s veľkým šťastím splnili 3% slem". Dovolím si k uvedenému výroku uviesť pár slov.

Jedná sa o rozdanie :
.

Board 1
North Deals
None Vul
J 9 8 6 3
K 9
J 8
A K 9 3
10 4 2
6
9 7 5 4 3 2
8 7 5
 
N
W   E
S
 
A Q
J 10 7 4
K Q 10 6
J 6 2
 
K 7 5
A Q 8 5 3 2
A
Q 10 4

Licitácia prebehla následovne.

West North East South
  1  Pass 2 
Pass 2  Pass 2 
Pass 3  Pass 4 
Pass 5  Pass 6 
All pass      

Poznámka : všetky hlášky počnúc od 2  až po 3  včítane boli alertované.

S mal s vyššie uvedenej licitácie tieto informácie o liste N : najmenej 5 list , 12-13 figurových bodov, zádrž druheho kola v , A a K v ♣.


Z licitácie sa dozvedel klúčové informácie, ktoré potreboval vedieť.  Rizikom bolo, či má N  K, alebo singl. Pokiaľ má K, tak už nemôže mať  A, ale ešte stále môže mať v  QJ a potom je na výdaj len  A, pretože všetky zostávajúce farby sú pokryté a na 6 list všetko zahodí. Šanca na splnenie slemu je dosť vysoká. Tak ako boli karty delené poraziť ho môže len výnos a ten nikto nevymyslel, čiže ako vidieť z prezentácie N nebol jediný, čo získal 12 zdvihov.


Edo niekoľkokrát pri rôznych príležitostiach kritizoval náš licitačný systém slovami : Nerozumiem, ako môžu tak inteligentný ľudia hrať tak blbý systém. Rád by som k tomu poznamenal, že licitačné systémy sú rôzne, každý
môže mať svoje nedostatky a výhody, ktoré sa prejavia vo výnimočných situáciach a žiaden systém by som nezatracoval, hlavne pokiaľ o ňom nič neviem. V tomto prípade licitačný systém zhodou okolností pomohol vydražiť slem, ktorý mal veľkú šancu na úspech a rozhodne nemôžem súhlasiť s Edom, že bol 3%.

Peter Hora

 


Celkom prečítané 216 krát.

9 pings

Skip to comment form

Pridaj komentár