«

»

feb 27 2018

100 – naše príležitosti….

100 – naše príležitosti….

Koncom júna, tesne pred MEJ 2017 som napísal článok o našich príležitostiach na rozšírenie bridžu na Slovensku. Použil som takú magickú cieľovú číslicu 100. Ciel získať 100 nových záujemcov o bridžovu hru.

Rok 2017 sa nedávno skončil a je možné tento ciel vyhodnotiť. Bridžovemu klubu Honer sa podarilo získať a naučiť hrať bridž 13 nových záujemcov. Viď foto z posledného  klubového turnaja. Ak pripočítame výsledok úsilia ďalších klubov a aktívnych hráčov zistime ako je to s týmto cieľom. Neviem ako skončilo úsilie ostatných, ale odhadujem, že hranicu 100 sme nepokorili.

Samotne MEJ v Šamoríne boli veľmi úspešné a hodne prispeli k pozitívnemu obrazu Slovenska v Európe. Myslím, že všetci čo sa na tom podieľali, zo SR ako hostiteľskej krajiny, zdvihli vysoko latku úrovne a prístupu. Patrí im za to poďakovanie. Horšie je to s reflexiou v samotnom Slovensku. V Bratislave a ani v samotnom Šamoríne ani v areály X- bionic nič nenasvedčovalo konaniu Majstrovstiev Európy. Nebola propagácia, nebola inzercia v tlači, na sociálnych siatiach. Z pohľadu Slovenska tieto majstrovstva prebehli v takej “hlbokej ilegalite“ Tlač aj média ich úplné ignorovali. Pritom som ich osobne informoval a pozýval. V dnešnej dobe sa propagácia skoro nedá robiť bez potreného množstva peňazí. Na propagáciu bridžu a MEJ nedala ani SBZ ani EBL nijaké euro. Pritom sú to stratene peniaze len na prvý pohľad. Pri zvýšení záujmu o bridž sa vrátia cez sponzorskú podporu.

Netreba zúfať, ale analyzovať a pokračovať v úsilí. Tu by som si dovolil zverejniť moje poznatky a nápady na získanie nových záujemcov, na propagáciu bridžu. Som toho názoru, že propagácii bridžu by tiež prospelo osobne pozvanie /prip. aj dovezenie/ riaditeľov gymnázií a ďalších stredných škôl na MEJ. Tam bola možnosť názorné ukázať krásu a užitočnosť tejto hry pre rozvoj mládeže. Úsilie je potrebne zamerať aj na vekovú kategóriu 30 až 50 rokov. To sú rozhodujúci ľudia v spoločenskom živote, vo firmách, ale aj v životných problémoch, ktoré im bridž môže pomoc vyriešiť.

V bridžovom klube Honer sa osobitne venujeme novým záujemcom o bridž. Zameriavame sa najmä na spoločenský bridž lebo sme toho názoru, že všeobecné rozširovanie bridžovej základne je dôležité pre popularizáciu bridžu aj pre športový bridž . Pravidelne hrávame v Bratislave 2x do týždňa. V nedeľu o 17 hod v Cafe Elysee a v stredu o 16,30 v Binariu. Bolo by pre nás potešením privítať medzi nami skúsených bridžistov, reprezentantov, ktorí by občas odohrali niekoľko inštruktážnych partií aj s výkladom dražby a zohrávky.

Vopred ďakujem za podnetnú diskusiu.

Peter Kalina

Vedúci klubu Honer

Honer 6 2018.jpg

Honer 3 2018.jpg


Celkom prečítané 156 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments